• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อิออน...ผ่อนได้ทั้งร้าน ที่ Oppo Brand Shop ทุกสาขา และร้านค้าที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

  25 ก.ย. 63 1,167
  อิออน...ผ่อนได้ทั้งร้าน ที่ Oppo Brand Shop ทุกสาขา และร้านค้าที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน
  ผ่อนมือถือ OPPO ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน
  • ระยะเวลา : 1 กันยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอิออน
  • สถานที่ : OPPO Brand Shop ทุกสาขาและร้านค้าที่ร่วมรายการ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออน โกลด์, บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค วีซ่า/ มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี, บัตรเครดิตอิออนที่ออกร่วมกับพันธมิตร, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสมาชิกอิออน ("ผู้ถือบัตร") ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
  • เมื่อผ่อนชำระมือถือ OPPO ผ่านบัตรสมาชิกอิออน โดยเลือกผ่อนชำระบริการอิออน แฮปปี้ เพย์ (วงเงินยัวร์แคช) รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6,10 เดือน โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขายที่หน้าร้านค้า
  • เมื่อผ่อนชำระมือถือ OPPO ผ่านบัตรเครดิตอิออน โดยเลือกผ่อนชำระบริการอิออน แฮปปี้ แพลน (วงเงินบัตรเครดิต) รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6,10 เดือน โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขายที่หน้าร้านค้า
  • ในกรณีผ่อนชำระมือถือ OPPO ผ่านบริการ อิออน แฮปปี้ เพย์ (วงเงินยัวร์แคช) ระยะเวลา 3, 9, 12, 18, 24, 36 และ 48 เดือน ลูกค้าผู้ถือบัตรจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี (ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ยอดผ่อนชำระสินเชื่อตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือน)
  • ในกรณีผ่อนชำระมือถือ OPPO ผ่านบริการ อิออน แฮปปี้ แพลน (วงเงินบัตรเครดิต) ระยะเวลา 3, 9 เดือน ลูกค้าผู้ถือบัตรจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี (ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดผ่อนชำระสินเชื่อตั้งแต่ 500 บาทต่อเดือน)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ และยกเว้นการมอบสิทธิประโยชน์ ของในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์
  • โปรดตรวจสอบ เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.aeon.co.th หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์