• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • SCB M Speedy Cash ช้อปกระจาย ผ่อนจ่ายได้...สบายใจ 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้าง

  19 ส.ค. 63 603
  SCB M Speedy Cash ช้อปกระจาย ผ่อนจ่ายได้...สบายใจ 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้าง
  เมื่อสมัครบัตร SCB M Speedy Cash และอนุมัติ ผ่านแอปฯ SCB EASY รับเพิ่มฟรี...กระเป๋า Travel Bag มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 1 ใบ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 และมียอดการรูดผ่อนสินค้าผ่านบัตรอย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติ จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์
  พร้อมผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 63 หรือผ่อน 6 เดือน ขั้นต่ำ 1,500 บาท/เซลล์สลิป ตลอดอายุบัตร
  เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SCB M SPEEDY CASH
  • สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครผ่านช่องทางแอปฯ SCB Easy และได้รับอนุมัติ บัตร SCB M Speedy Cash ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
  • เพียงมียอดผ่อนสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติ รับกระเป๋า SCB M Travel Bag จำนวน 1 ใบมูลค่า 1,290 บาท จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์ โดยของสมนาคุณ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
  • ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตร Speedy Cash ทุกหน้าบัตรกับธนาคาร สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ลูกค้าที่ได้รับของสมนาคุณ ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้า บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash ปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่งของสมนาคุณ และมีสถานะบัญชีเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash ของธนาคาร
  • กรณีของรางวัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัท ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายธนาคารขอสงวนสิทธิ ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน
  • ธนาคารฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สิทธิ์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash เท่านั้น เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป, ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0.49% ต่อเดือนแบบ Flat rate นาน 48 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 14,400 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ตุลาคม 2563 เฉพาะการใช้จ่ายภายในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ท หัวหิน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า)
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน, การผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน และผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0.49% ต่อเดือนแบบ Flat rate นาน 48 เดือนนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวหากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป โดยตรง
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • - ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวงในบัตรโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครเท่านั้น จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
   - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและไม่มีประวัติผิดนัดชำระจึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
  • กรณีสมัครผ่านช่องทางแอปฯ SCB Easy ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ - ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
   - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ - กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28% ต่อปี) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
  • กรณีสมัครผ่านช่องทางอื่นๆ ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   - ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวงในบัตรโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครเท่านั้น จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
   - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและไม่มีประวัติผิดนัดชำระจึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
  • กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยผิดนัดจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28%) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
  • ธนาคารฯ และบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกาเงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
  • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1295 หรือ 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์