• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บริการใหม่ล่าสุด...ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปฯ ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

  11 พ.ค. 63 506
  บริการใหม่ล่าสุด...ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
  เครดิตบูโรเพิ่มช่องทางใหม่ล่าสุด ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองในรูปแบบ E-Credit report ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ หรือรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ สถานะบัญชี ได้แบบง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน
  นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า "เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เพิ่มช่องทาง บริการตรวจข้อมูลเครดิตออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช  (TMB TOUCH) รับรายงานทางอีเมลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ได้ภายใน 3 วันทำการ หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ (หนี้สิน) สถานะบัญชี นับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีการปรับพฤติกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำธุรกรรมออนไลน์ในระยะยาว จึงเพิ่มช่องทางเพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรมสินเชื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19  รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บริการดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระการเดินทาง รักษาระยะห่าง (Social Distancing) และลดภาวะเสี่ยงต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบันอีกด้วย"
  สำหรับวิธีการขอยื่นตรวจเครดิตบูโรของตนเอง ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่แอปฯ "ทีเอ็มบี ทัช  (TMB TOUCH)" เลือก "เมนูอื่นๆ" และ "ขอข้อมูลเครดิตบูโร" ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบขอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ 2 รูปแบบ  ได้แก่
  1) รับผลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report)  หรือ
  2) รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร
  หลังจากนั้น ให้ท่านตรวจสอบที่อยู่ และ/หรือ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง กรุณาทำการแก้ไข ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดชำระค่าธรรมเนียมจากบัญชีของท่าน และตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง หรือรายละเอียดขั้นตอนได้ที่ www.ncb.co.th เมนู ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปฯ TMB TOUCH ทั้งนี้ หากไม่ได้รับรายงานภายในกำหนด โปรดติดต่อ consumer@ncb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์