• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มือถือใหม่ ผ่อนสบายๆ ไม่ต้องจ่ายเต็ม พร้อมรับ Cash back กับบัตรกดเงินสด Speedy Cash

  20 เม.ย. 63 1,036
  มือถือใหม่ ผ่อนสบายๆ ไม่ต้องจ่ายเต็ม พร้อมรับ Cash back กับบัตรกดเงินสด Speedy Cash
  จัดมือถือใหม่ได้ทันใจ กับ 3 เรือธงดีไซน์สวย แบตทรงพลัง พร้อมกล้องซูม 100 เท่า SAMSUNG S20|S20+|S20 Ultra พิเศษ 0% นาน 24, 36, 48 เดือน และรับ Cash Back สูงสุด 3%
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") เมื่อผ่อนชำระ Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ผ่านบัตร Speedy Cash ภายในร้าน AIS Shop, Telewiz, DTAC Shop หรือTRUE Shop ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563
  • ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash โดย
   - เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน AIS Shop หรือ Telewiz รับสิทธิผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
   - เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน DTAC Shop รับสิทธิผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน
   - เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน TRUE Shop รับสิทธิผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน
  • รับเครดิตเงินคืน
   - เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน AIS Shop หรือ Telewiz รับเครดิตเงินคืน 4% เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10 หรือ 18 เดือน หรือ รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดผ่อนชำระนาน 24 เดือน
   - เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน DTAC Shop รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อมียอดผ่อนชำระนาน 24 เดือน
   - เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน TRUE Shop รับเครดิตเงินคืน 3%, เมื่อมียอดผ่อนชำระนาน 10 หรือ 24 เดือน
  • สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานในร้าน AIS Shop, Telewiz, DTAC Shop หรือ TRUE Shop ที่ให้บริการก่อนทำรายการ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไข ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์