• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ เก๋ไก๋กว่าเดิม...รับกระเป๋าดีไซน์สุดมินิมอล by SUNTUR

  18 ก.พ. 63 1,318
  สมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ เก๋ไก๋กว่าเดิม...รับกระเป๋าดีไซน์สุดมินิมอล by SUNTUR
  สมัครบัตรใหม่ เก๋ไก๋กว่าเดิม! รับกระเป๋าดีไซน์สุดมินิมอล by SUNTUR (ศิลปินนักวาดชื่อดังของเมืองไทยที่มีลายเส้นเป็นลายลักษณ์เฉพาะตัว
  รับกระเป๋ามินิมอล Travel Bag มูลค่า 3,590 บาท เมื่อสมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ และผ่อนชำระสินค้าสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ปที่ร่วมรายการ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  หรือรับกระเป๋ามินิมอล Tote Bag มูลค่า 1,290 บาท เมื่อสมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ และผ่อนชำระสินค้าสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ที่ร่วมรายการภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 63
  เงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ที่เป็นบัตรใหม่เฉพาะบัตรหลักที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 2563
   - รับกระเป๋า First Choice X Suntur Tote Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดผ่อนสินค้าสะสม ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ (ไม่รวมการกดเงินสด) หรือ
   - รับกระเป๋า First Choice X Suntur Travel Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท เมื่อมียอดผ่อนสินค้าสะสม ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ (ไม่รวมการกดเงินสด)
  • กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณ อนุมัติภายในวันที่ 1-29 ก.พ. 63 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 15 พ.ค. 63, อนุมัติภายในวันที่ 1-31 มี.ค. 63 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63, อนุมัติภายในวันที่ 1-30 เม.ย. 63 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 15 ก.ค. 63, อนุมัติภายในวันที่ 1-31 พ.ค. 63 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 15 ส.ค. 63
  • สงวนสิทธิ์การแจกของกำนัล 1 ชิ้นต่อ 1 หมายเลขบัตรหลักตลอดรายการ
  • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติและยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากยอดหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน หรือ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/ สิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2345-6789

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์