• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปลี่ยนบ้านเป็นเงินกับ SCB วันนี้!! ฟรี...ค่าจำนอง และค่าประเมิน ตั้งแต่ 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 62

  16 ต.ค. 62 2,694
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินกับ SCB วันนี้!! ฟรี...ค่าจำนอง และค่าประเมิน ตั้งแต่ 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 62
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินกับ SCB ฟรีค่าจำนอง ค่าประเมิน
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ ไม่ต้องขาย พร้อมฟรีค่าจำนอง ฟรีค่าประเมิน กับสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash เพียงได้อนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 2 ก.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  เงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash โดยได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 2 ก.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  • หลักประกันของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโด และที่ดินว่างเปล่า เท่านั้น (สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม Home Loan Top Up และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้)
  • การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคน ให้ใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
  • ผู้กู้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยได้ทุกสาขาและพนักงานสินเชื่อของธนาคาร
  • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ย Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้
  • รับประกันภัยโดย บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-777-7777 หรือโทรฟรี 02-655-3000
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย
  • เงื่อนไขฟรีค่าประเมินบ้าน (หลักประกัน) : ผู้กู้ต้องยื่นใบสมัครสินเชื่อกับธนาคารภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
  • เงื่อนไขฟรีค่าจดจำนอง : ผู้กู้ต้องได้รับอนุมัติวงเงินกู้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 30 กันยายน 2562 และใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศที่ธนาคาร โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าจดจำนองให้สูงสุด 1% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ผู้กู้ชำระหนี้ภายใน 3 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ ขาย หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ผู้กู้ตกลงชำระเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่าย คืนให้ธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์