• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ กสิกรไทย ระหว่าง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 62

  4 ก.ย. 62 1,461
  ฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ กสิกรไทย
  สินเชื่อรถครบทุกด้าน พิเศษสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย
  • สมัครสินเชื่อรถใหม่ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.09% ต่อปี
  • สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ รับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.55%* ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์
  เงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562 ได้รับอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K-Payroll) ตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.09% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการ) รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสมูลค่า 1,000 บาท และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ ที่เลือกผ่อนชำระทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562 ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท และได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.55% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์เท่านั้น โดยลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี ณ วันยื่นใบสมัคร มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงานแล้ว ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ รถยนต์มีอายุไม่เกิน 16 ปี (คำนวณจากวันจดทะเบียนรถยนต์ถึงวันที่สมัครสินเชื่อ) อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มีความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ลูกค้าต้องไม่เคยมีประวัติค้างชำระค่างวดเกินกว่า 3 เดือน
  • ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้
  • การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2696-9999

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์