• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB มอบทุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท

  23 ส.ค. 62 4,884
  พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB มอบทุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท
  พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB มอบสิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 100,000 บาท (1 กรมธรรม์) เมื่อสมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
  เงื่อนไข
  • วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของธนาคาร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  • รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อ 84 เดือน อายุรถไม่เกิน 12 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระสูงสดไม่เกิน 19 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย สูงสุดไม่เกิน 17% ต่อปี
  • วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ อาจแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปี และสภาพรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
  • ระยะเวลาการอนุมัติและได้รับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย
  • ลูกค้าสามารถใช้บริการรับเอกสารการสมัครสินเชื่อ ณ ที่อยู่ของลูกค้าได้ (เอกสารการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์)
  • เงื่อนไขประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   - แผนประกันภัยดังกล่าวสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ที่มีอายุ ตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์
   - ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
   - กรรมธรรม์ เริ่มคุ้มครองวันเดียวกับวันที่เบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
   - แคมเปญมอบสิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 กรมธรรม์ ทุนประกันมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
   - ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   - รับประกันภัยโดย บมจ.เทเวศประกันภัย
   - ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้กรณีพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์