• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เพียงสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินผ่าน Shopee และได้รับอนุมัติสินเชื่อ รับส่วนลดสำหรับชอปปิ้งบน Shopee สูงสุด 2,000 บาท

  27 มิ.ย. 62 671
  เพียงสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินผ่าน Shopee และได้รับอนุมัติสินเชื่อ รับส่วนลดสำหรับชอปปิ้งบน Shopee
  ขอสินเชื่อกับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย รับฟรี! โค้ดส่วนลดบน SHOPEE
  วงเงินสินเชื่อที่จดจำนองต่อราย มูลค่ารหัสส่วนลด ต่อลูกค้า 1 ราย
  วงเงินตั้งแต่
  500,000 - 1,000,000 บาท
  รับรหัสส่วนลด 500 บาท
  วงเงินตั้งแต่
  1,000,001 - 2,000,000 บาท
  รับรหัสส่วนลด 1,000 บาท
  วงเงินมากกว่า
  2,000,000 บาทขึ้นไป
  รับรหัสส่วนลด 2,000 บาท
  เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี
  • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี
  คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม
  • อายุ 20-65 ปี
  • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
  • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย
  เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
  • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)
  พนักงานประจำ
  • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
  • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
  อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
  • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
  • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
  • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
  อัตราดอกเบี้ย
  • พนักงานประจำ และอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.60% ถึง MRR-0.10% ต่อปี
  • เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย MRR+2.89% ต่อปี
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรหัสส่วนลด SHOPEE
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ที่สมัครผ่าน SHOPEE WEBSITE หรือ MOBILE APPLICATION และได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และมีการจดจำนองระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะได้รับรหัสส่วนลดมูลค่าตามวงเงินที่จดจำนอง
  • ธนาคารจะทำการส่งรหัสส่วนลด ผ่าน SMS ให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่จดจำนองเรียบร้อยแล้ว
  • รหัสส่วนลดนี้มีอายุ 90 วัน หลังจากวันที่ธนาคารทำการส่งรหัสให้ท่านทาง SMS
  • สงวนสิทธิ์ในการจำกัดเพียง 1 ราย / 1 สิทธิ์ / 1 รหัสส่วนลดบน SHOPEE
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋วบัตรกำนัลหรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริม ทองคำและสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
  • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
  • รหัสส่วนลดไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • ข้อกำหนดการใช้รหัสส่วนลดบน SHOPEE เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดของ SHOPEE (THAILAND)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารและ SHOPEE จะตกลงกัน ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ SHOPEE (THAILAND) ถือเป็นที่สุด ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
  • สอบถามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร 0-2017-8399 ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือสอบถาม ข้อมูลผลิตภัณฑ์และติดตามผลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2697-5454 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00)

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์