• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร KTC ชำระเต็ม หรือผ่อน...ก็คุ้ม กับ Homepro Super Shock Sale

  20 มิ.ย. 62 589
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร KTC ชำระเต็ม หรือผ่อน...ก็คุ้ม กับ Homepro Super Shock Sale
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร KTC...โปรโมชั่นทั้งชำระเต็มจำนวน และผ่อนชำระ
  • ยอดซื้อตั้งแต่ 2,000 - 4,999 บาท แลกรับส่วนลด 15%
  • ยอดซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป แลกรับส่วนลด 18%
  โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0%
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน ทั้งร้าน เมื่อซื้อสินค้าครบ 900 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป (เฉพาะบัตรเครดิต KTC) โดยจะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER และไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน
  • รับส่วนลด 6%, 8%, 10% + ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน  (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรือ
  • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) สำหรับบัตรเครดิต KTC หรือ 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับบัตรกดเงินสด KTC PROUD
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ ร้าน Homepro สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2562 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน [เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป] แลกรับส่วนลด 15% หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน [เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป] แลกรับส่วนลด 18% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดตามรายการนี้
  • การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น
  • ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
  • การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทบัตรกำนัล บัตรของขวัญ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยา และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่า
  เงื่อนไขบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ ร้าน Homepro สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2562 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  • สินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้ สามารถผ่อนชำระโดยบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาสินค้า/บริการขั้นต่ำ 3,000 บาท
  • สินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้ สามารถผ่อนชำระโดยบริการผ่อนชำระกับบัตรกดเงิดสด KTC PROUD ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.99% นานสูงสุด 3-18 เดือน หรือ 1.29% นาน 19-24 เดือน โดยต้องมีราคาสินค้า/บริการขั้นต่ำ 3,000 บาท
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์