• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับคนมีเครดิต สิทธิพิเศษลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 62

  7 มี.ค. 62 1,324
  รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับคนมีเครดิต สิทธิพิเศษลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช วันนี้ - 31 ก.ค. 62
  บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash
  โปรแกรม EC Mee Credit  สมัครวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2562
  กลุ่มลูกค้า : พนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ
  • รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้รวม 12,000 บาทต่อเดือน
  • รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้รวม 20,000 บาทต่อเดือน
  • รับดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้รวม 40,000 บาทต่อเดือน
  **ทุกใบสมัครที่ได้รับอนุมัติ EC Mee Credit  ธนาคารจะบริจาคเงินทุก  60 บาท ต่อใบสมัครที่ได้รับอนุมัติให้กับศิริราชมูลนิธิ ตลอดโปรแกรม  EC Mee Credit
  • ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด
  • สะดวก ทันใจ เบิกถอนเงินสดได้ที่ ตู้ ATM ทุกตู้
  • สบายใจ จ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5% ของยอดเงินค้างชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)("ธนาคาร") ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 62
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) นาน 12 บัญชีแรก สำหรับโปรแกรม EC Mee Credit
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (Consumer Loan Rate : CLR) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/2561 ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
  • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคารก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์