• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษ! เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านออนไลน์ รับฟรี! ซิม คาร์ ฟอร์ แคช อินเตอร์เน็ตไม่อั้น

  6 ก.ย. 61 1,799
  พิเศษ! เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านออนไลน์ รับฟรี! ซิม คาร์ ฟอร์ แคช อินเตอร์เน็ตไม่อั้น
  มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่ายๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจ
  พิเศษ!! เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี ซิม คาร์ ฟอร์ แคช อินเตอร์เน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ให้ใช้ฟรีนาน 1 ปี มูลค่า 1,926 บาท
  • ไม่ใช้แผนธุรกิจในการขอสินเชื่อให้ยุ่งยาก
  • กิจการแค่ 1 ปีก็กู้ได้
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องบัญชี คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมประเมินรายได้ให้คุณถึงที่
  • กู้ได้ทั้งมีทะเบียนการค้าและไม่มีทะเบียนการค้า
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ผ่อนสบายสูงสุด 72 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน หรือ 3.18%ต่อปี

  แผนหวานๆ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้ขอสมัครจะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
  • ผู้ขอสมัครมีกิจการที่สามารถตรวจสอบการมีอยู่จริงและพิสูจน์ได้
  • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
  • สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ซิม คาร์ ฟอร์ แคช
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับซิมระบบเติมเงินของเครือข่ายเอไอเอส เล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไม่อั้นด้วยความเร็วคงที่ 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และโทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ตลอด 24 ชั่วโมง จำกัดครั้งละ 1 ชั่วโมง นาน 12 เดือน มูลค่า 1,926 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2561 - 31 ธันวาคม 2561 และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายใน 15 มกราคม 2562
  • หลังจากได้รับซิม ลูกค้าต้องเปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนซองซิมการ์ด และทำการลงทะเบียนซิมดังกล่าวตามขั้นตอนปกติของทาง เอไอเอส สอบถามขั้นตอนการลงทะเบียน โทร.1175
  • ลูกค้าสามารถใช้งานตามสิทธิ์ในแพ็กเกจดังกล่าวได้นาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก โดยไม่ต้องเติมเงินอีกจนกว่าจะใช้สิทธิ์ครบ 12 เดือน
  • การเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจของซิมการ์ด สามารถทำได้หลังใช้งานจนครบ 12 เดือน หากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนด 12 เดือน จะไม่สามารถกลับมาใช้แพ็กเกจเดิมได้อีก
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านหลายช่องทาง
  • ธนาคารฯ จะจัดส่งซิม ภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-740-7400
  เอกสารประกอบการสมัคร
  สำหรับบุคคลธรรมดา
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  • แผนที่ ที่ตั้ง ที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
  • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
  • ภพ.20
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกราย ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดย ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล)
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์