• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นานสูงสุด 20 เดือน กับอิออน พร้อมรับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ มูลค่า 500 บาท

  5 ก.ย. 61 1,623
  ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นานสูงสุด 20 เดือน กับอิออน พร้อมรับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ มูลค่า 500 บาท
  ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นานสูงสุด 20 เดือน
  ระยะเวลา :  1 ก.ย. 61 - 31 ม.ค. 62
  สถานที่ : แผนก Power Mall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา / เอ็มโพเรียม / สยาม  พารากอน / บลูพอร์ต หัวหิน
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 มกราคม 2562
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช เท่านั้น
  • เมื่อผ่อนสินค้ายอดสินเชื่อตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ต่อ เซลล์สลิป ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช รับสิทธิ์ชำระอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุด 20 เดือน สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย แผนก Power Mall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา / เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / บลูพอร์ต หัวหิน
  • รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ มูลค่า 500 บาท เมื่อผ่อนสินค้าผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือนและมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (จำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัลสูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 เซลล์สลิป)
  • การรับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ มูลค่า 500 บาท รับที่เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ แผนก Power Mall ภายในวันที่ทำธุรกรรมเท่านั้น
  • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์หรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลในกรณียอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าและ/หรือยกเลิกบริการในภายหลัง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์