• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม สุขสุดๆ ของมนุษย์เงินเดือน ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน

  27 มิ.ย. 61 1,648
  เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม สุขสุดๆ ของมนุษย์เงินเดือน ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน
  เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน กู้เต็ม 100%
  ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ
  ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

  MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 61)
  เงื่อนไข
  • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate = "MRR") อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 4 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561 และจดจำนองภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์สำหรับลูกค้าทั่วไป เฉพาะกู้ซื้อบ้านใหม่ เท่านั้น ไม่รวมการรีไฟแนนซ์/ บ้านมือสอง / ที่ดินเปล่า และบ้านสั่งสร้าง
  • แพ็คเกจผ่อนต่ำสำหรับลูกค้ากู้บ้านใหม่สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนดและทำประกันตามเงื่อนไขเท่านั้น และลูกค้าต้องเลือกระยะเวลาการกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีบ้านราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
   *เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
   - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ
   - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์