• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อ Krungsri iFIN ยื่นกู้ง่าย ดอกถูกด้วย สมัครวันนี้ฟรี! อุปกรณ์ติดตามผ่านบลูทูธ Tile Mate มูลค่า 1,290 บาท

  2 มี.ค. 61 8,736
  สินเชื่อ Krungsri iFIN ยื่นกู้ง่าย ดอกถูกด้วย สมัครวันนี้ฟรี! อุปกรณ์ติดตามผ่านบลูทูธ Tile Mate
  เพียงมีบัญชีเงินฝากธนาคาร และลงทะเบียนใช้งาน Krungsri Mobile App (KMA)
  สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • วงเงินอนุมัติโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
  • รับฟรี! อุปกรณ์ติดตามผ่านบลูทูธ Tile Mate
  • มูลค่า 1,290 บาท (จำกัด 100 ท่านแรก)
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 61
  ดาวน์โหลดและลงทะเบียน KMA
  ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
   
  อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยปกติ 3% ตลอดอายุสัญญา และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก
  • 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 61
  • อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 61
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  เงื่อนไขการรับของกำนัล
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 61 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 31 มี.ค. 61
  • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์