• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อนุมัติปั๊บ เลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือกระเป๋าเดินทางล้อลาก

  18 ม.ค. 61 5,984
  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อนุมัติปั๊บ เลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือกระเป๋าเดินทางล้อลาก
  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อนุมัติปั๊บ เลือกรับเพิ่ม
  • กดเงินสดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 60 วัน เฉพาะยอดเบิกถอนทุกรายการในวันแรกเท่านั้น
  • กระเป๋าเดินทางล้อลาก Todd ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,450 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดในวันแรก 15,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นคงค้างตามเงื่อนไขที่กำหนด
  เงื่อนไขรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ไม่เคยถือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ มาก่อน และเป็นผู้สมัครรายใหม่ที่สมัครตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 61
  • การอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่ท่านเลือกแล้ว 1 ท่าน ต่อ 1 รายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  หมายเหตุ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ จะได้รับสิทธิ์เฉพาะอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 60 วัน เท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดรับสมัครที่ร่วมรายการ หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000 กด 614
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 วัน เฉพาะลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มคำนวณจากวันที่ลูกค้าได้รับเงิน ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น
  • ลูกค้ายังคงต้องชำระค่างวดตามปกติในแต่ละรอบบัญชี เพื่อรักษาสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ค่างวดที่ชำระเข้ามาจะนำไปตัดค่าใช้จ่ายและเงินต้นตามลำดับ)
  • หากผิดนัดชำระ รวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี)
  • ภายหลังระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษครบตามกำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี) ในวันที่ 61 เป็นต้นไป
  เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดเบิกถอนเงินสดในวันแรก 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติ และมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาททุกวัน ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
  • สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ และต้องไม่มีการผิดนัดชำระกับทุกธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ จะทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณผ่านทาง SMS แก่ลูกค้า และจะทำการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในใบสมัคร ภายใน 90 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณ หากลูกค้าไม่มีการแจ้งกลับบริษัทฯ กรณีไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
  • ในกรณีที่ไม่มีผู้รับของสมนาคุณ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งเพื่อให้ลูกค้าไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หากลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินตามอัตราปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี)
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2695-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์