• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ยังโชว์ความแกร่ง รักษายอดธุรกรรมภายในงานเกือบ 4,000 ล้านบาท

  10 ต.ค. 60 2,174
  งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ยังโชว์ความแกร่ง รักษายอดธุรกรรมภายในงานเกือบ 4,000 ล้านบาท
  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย ประกาศความสำเร็จหลังการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 หลังยอดขาย ยอดขอสินเชื่อ และยอดคนเดินงานยังรักษาระดับใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา
  นายอดิเรก  แสงใสแก้ว ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 เปิดเผยถึงความสำเร็จของงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ว่า ตลอดการจัดงาน 4 วัน ตั้งแต่ 5-8 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นเดือนที่ประชาชนทุกฝ่ายเฝ้ารอพระราชพิธีสำคัญอันสูงสุด เพื่อน้อมถวายความอาลัยและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แต่การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 37 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Living Solution มิติใหม่แห่งพื้นที่ ที่อยู่อาศัย" รวมเหล่าผู้ประกอบการ ตลอดจนสถาบันการเงินเกือบ 200 บริษัท จากทั่วประเทศที่นำโครงการที่มีอยู่เดิม และกำลังเปิดใหม่มาเปิดบูธขายสินค้าทุกประเภททุกทำเลเกือบ 1,000 โครงการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ อีกทั้ง ยังมีบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งตลอด 4 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนในช่วงเดือนมีนาคม 2560 แม้นว่าจำนวนผู้เข้าชมงานจะลดลงร้อยละ 25 แต่ยอดขายภายในงานลดลงเพียงร้อยละ 12 นับว่าเหนือกว่าความคาดหมาย เพราะจำนวนผู้ที่เข้ามาชมงานล้วนเป็นลูกค้าที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์แนวโน้มความต้องการในปีหน้ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
  ด้านยอดจองซื้อภายในงาน ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการจองซื้อภายในงานมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอื่น ๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนเข้ามาขอยอดสินเชื่อเกือบ 1 หมื่นล้านบาท
  ด้านการประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน  โครงการที่อยู่อาศัยที่ที่มีความต้องมากที่สุด เรียงลำดับตามนี้ บ้านเดี่ยวสัดส่วนความต้องการร้อยละ 37.17 คอนโดมิเนียม 35.66 ทาวเฮ้าส์ 16.88 ส่วนที่เหลือเป็นบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ โดยผู้เข้าชมงานกว่าร้อยละ 66.69 เป็นผู้ที่มาเข้าชมงานเป็นครั้งแรกร้อยละ 33.31  และอีก 33.11% เป็นผู้ที่เคยมาเข้าชมงานมากว่า 1 ครั้ง โดยกลุ่มผู้เข้ามาชมงานกว่าร้อยละ 36.95 อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมา 31.89% อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี และ15.46% อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี  ด้านรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่างไม่เกิน 30,000 บาท ร้อละ 38.39 มีรายได้ ระหว่าง 30,000 - 50,000 บาท ร้อยละ 26.17 มีรายได้เกิน 50,000 บาท 12.16% ระยะเวลาที่ต้องการซื้อในอนาคต อยู่ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี อยู่ที่ 20.26% ระยะเวลา 6-12 เดือน 17.02% และระยะเวลา 1-3  เดือน 13.15%
  ด้านผลสำรวจด้านงบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท โดยมีผู้เข้าชมงานร้อยละ 29.79 ต้องการที่อยู่อาศัยระดับ ราคา 1-2 ล้านบาท ร้อยละ 28.11 ต้องการระดับ 2-3 ล้านบาท ร้อยละ 18.64 ต้องการราคา 3-4 ล้านบาท มีเพียงร้อยละ 5.74 ที่สนใจที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  สำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสมาคมธุริกจบ้านจัดสรรเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งมีคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้รับเกียรติเป็นประธานในการจัดงานฯ

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์