• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ครอบครัวอบอุ่น กับบ้านในฝัน ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวงลูกกตัญญูดูแลบุพการี

  9 ต.ค. 60 3,100
  ครอบครัวอบอุ่น กับบ้านในฝัน ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวงลูกกตัญญูดูแลบุพการี
  สินเชื่อบ้านบัวหลวงลูกกตัญญูดูแลบุพการี
  ครอบครัวอบอุ่น กับบ้านในฝัน ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  ธนาคารกรุงเทพ พร้อมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้อยู่ร่วมกันกับบ้านในฝันที่เป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวงลูกกตัญญูดูแลบุพการี
  ขอบเขตการให้บริการ
  • เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับซื้อ/ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซม หรือรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย เพื่อบุพการี
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 หรือ วงเงินสินเชื่อรวมโครงการทุกสถาบันการเงินครบ 10,000 ล้านบาท
  สินเชื่อที่ให้บริการ
  • สินเชื่อบ้านบัวหลวง
  • สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
  จุดเด่นของบริการ
  • วงเงินสินเชื่อ : วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย
  • การผ่อนชำระ : ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
  • หลักทรัพย์ค้ำประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้น หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า)
  • ค่าธรรมเนียม :
   - ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 3,210 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมฯ หลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติ และเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคารแล้ว
   - ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
  อัตราดอกเบี้ยบ้านสินเชื่อบ้านบัวหลวงลูกกตัญญูดูแลบุพการี
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง (ระยะเวลา 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560)
  ทางเลือก ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา
  กรณีไม่ทำประกัน MRR-3.125% MRR-2.375% MRR-3.15% 4.50% 4.98%
  กรณีทำประกัน MRR-3.375% MRR-2.625% MRR-3.15% 4.25% 4.84%
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี
  หมายเหตุ : กรณีสมัครบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์
  1. ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
  2. ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
  อัตราดอกเบี้ยข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีการขอสินเชื่อโดยใช้ที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์