• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แจกแรง Samsung Galaxy S8 Plus แค่ใช้บริการออนไลน์ของ KTC

  27 ก.ย. 60 2,361
  บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แจกแรง Samsung Galaxy S8 Plus แค่ใช้บริการออนไลน์ของ KTC
  บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ลุ้นรับ Samsung Galaxy S8+
  จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 30,900 บาท) รวมมูลค่าของรางวัล 61,800 บาท
  ลุ้นรับง่ายๆ แค่ทำรายการผ่านบริการออนไลน์ของ KTC
  16 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
  รับทันที 3 สิทธิ์แค่เบิกถอนเงินสดออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน
  ไม่ต้องจำรหัสเบิกถอนเงินสดได้ทุกที่ทุกเวลา
  (จำกัดสิทธิ์สูงสุด 12 สิทธิ์/สมาชิกฯ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์แค่
  • ลงทะเบียนใช้บริการออนไลน์
  • สมัครรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์หมดห่วงเรื่องใบแจ้งยอดสูญหายหรือล่าช้า
  • ตั้งแจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระไม่พลาดเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ
  (จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/สมาชิกฯ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  หมายเหตุ : สำหรับในกรณีสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้บริการออนไลน์ของ KTC เมื่อได้ทำการลงทะเบียนและทำรายการอย่างน้อย 1 รายการผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชั่น หรือ ClickKTC ที่ www.ktc.co.th/ClickKTC
  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสมาร์ตโฟน Samsung Galaxy S8 Plus
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ("สมาชิก") ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เคยเข้าใช้บริการจากระบบ ClickKTC หรือ TapKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือโมบายแอปพลิเคชัน TapKTC ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน  - 31 ธันวาคม 2560 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD และมีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการชำระเงินภายในวันที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ และชำระเงินไม่ต่ำกว่ายอดเงินชำระขั้นต่ำที่กำหนดเท่านั้น
  • สมาชิกซึ่งยังไม่เคยลงทะเบียน (Register) ในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC มาก่อน  เมื่อได้ทำการลงทะเบียนในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน TapKTC จะได้รับ 1 สิทธิ
  • สมาชิกซึ่งเคยลงทะเบียน (Register) ในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC ก่อนแล้ว แต่ยังไม่เคยเข้าใช้บริการ เมื่อเข้าใช้บริการ (Log in) ระบบ ClickKTC หรือ TapKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือโมบายล์แอปพลิเคชัน TapKTC และทำรายการในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC อย่างน้อย 1 รายการ จะได้รับ 1 สิทธิ ดังนี้
   - เมื่อลงทะเบียน (Register) เพื่อรับบริการใบแจ้งยอดรายการใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)
   - ทำการตั้งค่าวันแจ้งเตือนล่วงหน้า, การเปลี่ยนแปลงวันแจ้งเตือนล่วงหน้าวันครบกำหนดชำระ (Statement  Notification) ของ ClickKTC หรือ TapKTC
   - การทำรายการดังกล่าว สมาชิกจะต้องทำรายการตามเงื่อนไข ภายในช่วงระยะเวลารายการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ จำกัดจำนวนสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
   - กรณีสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน (Register) และไม่เคยเข้าใช้บริการ (Log in) ระบบ ClickKTC หรือ TapKTC เมื่อได้ทำการลงทะเบียนและ/หรือเข้าใช้บริการในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC อย่างน้อย 1 รายการ ตามที่กล่าวข้างต้น จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิ และเมื่อทำรายการเบิกและรับเงินกู้ออนไลน์ (Loan Withdrawal Online) เป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีการคงค้างขั้นต่ำ 1 วัน ในเดือนที่ทำรายการนั้นๆ จะได้รับสิทธิเพิ่ม 3 สิทธิต่อเดือน ทั้งนี้ รวมจำกัดสิทธิสูงสุด 13 สิทธิ/สมาชิก/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ของรางวัล คือ สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S8 Plus จำนวน 2  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,900 บาท (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 61,800 บาท) ทั้งนี้ ของรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  • เคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิในการลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิก จากการลงทะเบียน (Register) ClickKTC หรือ TapKTC และ/หรือการเข้าใช้บริการ (Log in) เข้าสู่ระบบ ClickKTC หรือ TapKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือโมบายแอปพลิเคชัน TapKTC เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะพิมพ์ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัญชีสินเชื่อ (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56XX XXXX 7890) ของสมาชิกที่มีสิทธิลุ้นรับรางวัล ลงในคูปอง/สลากตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับ คูปอง/สลาก 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ และจะนำคูปอง/สลากมารวมกันเพื่อจับคูปอง/สลาก เพื่อจับหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 443 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ใบอนุญาตเลขที่ 162/2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีลงวันที่ 11 กันยายน 2560
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อหาสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 10 รายชื่อ สำหรับแต่ละรางวัล เพื่อมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไปเรียงตามลำดับ ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนดเคทีซีจะมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป เช่นเดียวกันถ้าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองนั้นเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และหากไม่มีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิจะได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีในรายการนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมล ของสมาชิกตามหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลของเคทีซี ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีและ/หรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่มีสิทธิได้รับของรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
  • กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัล เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัล โดยการมอบของรางวัลมูลค่าสูงสุดในรายการนี้ให้แก่สมาชิก เพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิกที่ผ่านเงื่อนไขได้รับสิทธิในการชิงรางวัลโดยยึดถือข้อมูลตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าเกิน 1,000.- บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ (ถ้ามี) โดยเคทีซีจะแจ้งจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกผู้โชคดีทราบ และผู้โชคดีจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดตามรายละเอียดบัญชีเงินฝากดังนี้ธนาคารกรุงไทยสาขาสุขุมวิท 33 ชื่อบัญชี "บมจ.บัตรกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์" บัญชีเลขที่  "981-5-46111-7" โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองนั้นจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดจนครบถ้วนและส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากข้างต้นมาที่ อีเมล admin_pl1@ktc.co.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุในบัญชีและ/หรือบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น
  • เคทีซีจะทำการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในฐานข้อมูลของการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทั้งนี้ เคทีซีจะยึดถือการลงลายมือชื่อผู้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงว่าผู้โชคดีจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือไม่ และให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับของรางวัลแล้วโดยสมบูรณ์
  • หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองซึ่งมีสิทธิได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลของเคทีซีเคทีซีถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
  • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้า/บริการ หรือเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการและ/หรือของรางวัลตามรายการดังกล่าว เคทีซีจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้า/บริการและ/หรือของรางวัลตามรายการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการและ/หรือของรางวัลกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มตามจากผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์/บริการนั้นๆโดยตรง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา การตัดสิน และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่ากันตามความเหมาะสม โดยมิไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของเคทีซี
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานเคทีซี  ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเคทีซีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์