• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อน Galaxy S7 edge กับอิออน 0% นาน 18 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท

  11 ก.ค. 60 4,307
  ผ่อน Galaxy S7 edge กับอิออน 0% นาน 18 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  ผ่อน SAMSUNG GALAXY S7 Edge 0% นาน 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  ระยะเวลา :
  1 ก.ค. - 31 ส.ค. 60
  สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนอิออน และห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการ
  ประเภทสินค้า : โทรศัพท์มือถือ S7edge
  รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย :
  ผ่อนโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG GALAXY S7 edge 0% ราคา 23,900 บาท นาน 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
  • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ณ ร้านค้าตัวแทนอิออนและห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการ
  • ผ่อนโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG GALAXY S7edge ราคา 23,900 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  • ราคาสินค้าที่ระบุเป็นราคาตลาด ณ.เดือนมิ.ย. 2560 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการคำนวนยอดผ่อนชำระต่อเดือน ทั้งนี้โปรดตรวจสอบรายละเอียดและราคาของสินค้าที่ร่วมรายการ ณ.จุดขาย
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบผ่อนชำระของเดือนถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์และการโฆษณา
  • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์