• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • SCB จับมือ ส.อ.ท. ปลุกพลังเอสเอ็มอีหนุนชำระเงินผ่าน E-Payment ในงาน SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 14

  28 มิ.ย. 60 2,757
  SCB จับมือ ส.อ.ท. ปลุกพลังเอสเอ็มอีหนุนชำระเงินผ่าน E-Payment ในงาน SCB-FTI Factory Outlet
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมสานต่อนโยบาย National E-payment เพิ่มช่องการขายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ผู้ประกอบการทุกระดับรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC และ SCB พร้อมเพย์ ในงาน SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 14 : Chic Cafe มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากโรงงานกว่า 200 ราย ที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยโชว์ศักยภาพให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด ร่วมชิมและช้อปสินค้าคุณภาพของเอสเอ็มอีไทย ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
  นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความทันสมัยและต้องการความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เท่าทันแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ในด้านของสถาบันการเงินเองมีความพยายามที่จะร่วมขับเคลื่อนทิศทางดังกล่าวผ่านการขานรับนโยบาย National E-Payment  โดยร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินต่างๆ โดยการสนับสนุนการใช้บัตรผ่านเครื่องรับชำระเงิน (EDC) และการใช้งานพร้อมเพย์ ซึ่งปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์พยายามผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหันมาใช้เครื่อง EDC และ SCB พร้อมเพย์ อย่างจริงจังมากขึ้น  หนึ่งในแนวทางผลักดันส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในครั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมกับ      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น จัดงาน SCB - FTI Factory Outlet ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด Chic Cafe เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก และเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกันเอง ตลอดจนยังเป็นโอกาสให้เอสเอ็มอีจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาโรงงาน
  นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืนของเอสเอ็มอีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ คณะประชารัฐชุดส่งเสริม SME Startup การส่งเสริมด้านการขยายตลาดผ่านโครงการ SME Proactive และการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ SME Bank และสินเชื่อประชารัฐเพื่อเอสเอ็มอี เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า สภาอุตสาหกรรมฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีความร่วมมือในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอีไทยมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการจัดงานแสดงสินค้า SCB - FTI Factory Outlet ที่เป็นการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเอสเอ็มอี และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะสามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยสู่ตลาดได้ รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายภายในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปทุกๆ ปี
  "ส.อ.ท. ตระหนักถึงความสำคัญของ E-Payment ที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโลกการค้าในปัจจุบันที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอยู่ทั่วโลก การมีระบบการชำระเงินที่ง่ายและสะดวกจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งการก้าวไปสู่จุดดังกล่าวได้นั้นจำเป็นต้องสร้างค่านิยมเรื่องการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทยให้เกิดขึ้น ทุกภาคส่วนควรต้องร่วมกันผลักดันอย่างจริงจัง ซึ่งความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และ ส.อ.ท. ในการจัดงาน SCB - FTI Factory Outlet ครั้งที่ 14 : Chic Cafe นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่คณะผู้จัดงาน ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความแตกต่างมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสสำหรับเอสเอ็มอีในการนำเสนอสินค้า พร้อมกับการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้ประชาสัมพันธ์ และเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา" นายเจน กล่าว
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์