• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฉลองใหญ่ 20 ปี ซิตี้ เรดดี้เครดิต รับเครดิตเงินคืน 500 บาท วันนี้ - 30 พ.ย. 59 จาก ธ.ซิตี้แบงก์

  5 ต.ค. 59 980
  ฉลองใหญ่ 20 ปี ซิตี้ เรดดี้เครดิต รับเครดิตเงินคืน 500 บาท วันนี้ - 30 พ.ย. 59 จาก ธ.ซิตี้แบงก์
  ฉลองใหญ่ 20 ปี ซิตี้ เรดดี้เครดิต แทนคำขอบคุณที่เคียงข้างกัน อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิต 1,000 ท่านแรกที่มียอดกดเงินรวมสูงสุดต่อเดือน
  เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
  • สมาชิกบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโดยส่ง SMS พิมพ์รหัส RCTS ตามด้วยเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือซิตี้การ์ด 12 หลักสุดท้าย โดยไม่เว้นวรรคระหว่างรหัสและเลข 12 หลัก (RCTSXXXXXXXXXXXX) เข้ามาเพื่อลงทะเบียนที่หมายเลข 4712333 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว ภายในระยะเวลาของโปรแกรม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 59 ผู้ที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนอย่างถูกต้อง จะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากทางธนาคารฯ
  • สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการ และมียอดกดเงินสดจากบัญชีฯ รวมสูงสุดต่อเดือน 1,000 คนแรก จะได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/คน/เดือน
  • จำกัดเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทต่อ 1 ท่านตลอดทั้งรายการ (ระยะเวลารายการ 2 เดือน)
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนแก่ผู้ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต มีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึง ณ วันที่รับเครดิตเงินคืน และมีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
  • ธนาคารฯ จะให้เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากโปรแกรมสิ้นสุด
  • ยอดเครดิตเงินคืนจะคงอยู่ในบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของสมาชิกจนกว่าจะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น โดยจะเป็นจำนวนไว้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
  • บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตมีอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายใดๆ รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก)
  • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินคืน 0-40 บาท/ครั้ง (จุดบริการกำหนด)
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 120 บาท/รอบบัญชี
  • ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคารฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th
  • ธนาคารซิตี้แบงก์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588 หรือ www.citibank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์