• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ เติมผันให้เป็นจริงสำหรับผู้ที่อยากมีบ้าน อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

  18 พ.ย. 59 4,441
  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ เติมผันให้เป็นจริงสำหรับผู้ที่อยากมีบ้าน อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เติมผันให้เป็นจริงสำหรับผู้ที่อยากมีบ้าน เพราะความมั่นคงในชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไป โดยมอบดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  วันนี้ - 30 ธันวาคม 2559
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 - ปีที่ 4 MRR - 3.25% ต่อปี
  = 3.50% ต่อปี
  ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อย MRR - 0.50% ต่อปี
  = 6.25% ต่อปี
  กรณีลูกค้าสวัสดิการ MRR - 1.00% ต่อปี
  = 5.75% ต่อปี
  กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ MRR
  = 6.75% ต่อปี
  ปัจจุบัน MRR = 6.75% ต่อปี (ประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่)
  วัตถุประสงค์การขอกู้
  • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด
  • ปลูกสร้างอาคาร/ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
  • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
  เงื่อนไขสำคัญ
  • ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2559
  • อาคารต้องมีกรอบคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว
  • เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์