• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเอ็กซ์ตร้าแคช วงเงินกู้อุ่นใจ ด้วยดอกเบี้ย 6% ต่อปี จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

  14 ธ.ค. 58 3,241
  บัตรเอ็กซ์ตร้าแคช วงเงินกู้อุ่นใจ ด้วยดอกเบี้ย 6% ต่อปี จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
  บัตรวงเงินกู้อุ่นใจ ดอกเบี้ย 6% ต่อปี 6 รอบบัญชีแรก ทุกวงเงินอนุมัติ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2558
  พิเศษ! เมื่อสมัครสินเชื่อออนไลน์ รับฟรี...บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema จำนวน 1 ใบ มูลค่า 220 บาท (เมื่อสมัครโปรแกรม Day 1 Cash มียอดโอนเงินบัญชีและมียอดคงค้าง 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 2 บัญชีแรก
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6% ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรกสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
  • โปรแกรมอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรกและจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานตามวงเงินอนุมัติในเดือน 7 เป็นต้นไป
  • ตารางอัตราดอกเบี้ย มาตรฐานตามวงเงินสินเชื่อ
  วงเงินกู้ (บาท)  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  10,000 - 49,999 CTR + 7 = 27%
  50,000 - 999,999 CTR + 6 = 26%
  มากกว่า 1,000,000 CTR + 1 = 21%
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Consumer Loan Rate) CTR = 20% ต่อปี ตามประกาศธนาคารครั้งที่ 2/2558
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ธนาคารกำหนด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการชายอื่นๆ ของธนาคารได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777 หรือ www.cimbthai.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์