• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรถแลกเงิน ธ.เกียรตินาคิน แค่แนะนำเพื่อน รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน

  2 ส.ค. 56 32,579
  สินเชื่อรถเพื่อเงินสด ธ.เกียรตินาคิน แค่แนะนำเพื่อน!! รับฟรี บัตรเติมน้ำมัน (15 ก.ค.-30 ก.ย.56)
  สินเชื่อรถเพื่อเงินสด (รถแลกเงิน) ธนาคารเกียรตินาคิน ให้ไปเลย... แค่แนะนำเพื่อน สมัครสินเชื่อที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน มูลค่าสูงสุดถึง 7,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 30 ก.ย.56 นี้
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  เงื่อนไข
  1. ระยะเวลาโครงการ "บอกต่อ...รถแลกเงินให้ไปเลย" สมัคร และอนุมัติระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 30ก.ย.56 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของกำนัล ดังนี้ ลูกค้าที่แนะนำผ่านการอนุมัติ 1-5 ราย รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท/คัน หรือกรณีลูกค้าที่แนะนำผ่านการอนุมัติ 6 รายขึ้นไป รับบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาท/คัน
  2. ธนาคารจะนับผลงานจำนวนผู้สมัครเฉพาะที่เป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อรถแลกเงินของธนาคารมาก่อน
  3. ผู้สมัครผ่านโครงการฯ จะต้องส่งเอกสารครบถ้วนและตรงตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของธนาคารที่สามารถตรวจสอบได้ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขของธนาคารหรือมีการยกเลิกการสมัคร ผู้แนะนำจะไม่ได้รับของกำนัลดังกล่าว
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  5. โครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้แนะนำ)
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน บริษัทในเครือ และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
  การรับบัตรน้ำมัน
  1. ธนาคารสรุปยอดอนุมัติของจำนวนผู้สมัครทุกสิ้นเดือน และจะจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้แนะนำผ่านช่องทางสาขาของธนาคารฯ ภายใน 45 วัน
  2. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะโทรนัดหมายการรับบัตรน้ำมันล่วงหน้า และผู้แนะนำจะต้องเซ็นรับของกำนัลพร้อมบัตรประชาชนด้วยตัวเอง
  3. กรณีผู้แนะนำไม่สามารถมารับของกำนัลได้ด้วยตัวเอง ผู้แนะนำสามารถมอบอำนาจให้ผู้มารับแทนได้ โดยเขียนใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงของผู้แนะนำ ให้ผู้มารับแทนแสดงกับเจ้าหน้าที่สาขาเพื่อรับของกำนัล
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับของกำนัลภายใน 30 วันหลังจากผู้แนะนำได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารหากพ้นจากนั้นถือว่าผู้แนะนำสละสิทธิ์การรับของกำนัล
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-680-3333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์