• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Mortgage Link, Mortgage One และ Money Mortgage จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

  30 ก.ค. 56 73,505
  สมัครสินเชื่อ Home Loan และ Home Equity จากสแตนดาร์ดฯ วันนี้รับเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท*
  สานฝันให้ทุกครอบครัวด้วยสินเชื่อ Home Loan และ Home Equity จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด วันนี้ ฟรี!ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ และรับโปรโมชั่น เพียงสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์ จะได้รับเงินคืน 2,000 บาท ทุกยอดสินเชื่อ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเมื่อสินเชื่ออนุมัติ และจดจำนองกับธนาคารฯ ทั้งนี้ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดฯเข้าใจความต้องการของลูกค้าดีว่า แต่ละครอบครัวนั้นมีความชอบและสถานะทางการเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้น ธนาคารจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกให้เหมาะกับความต้องการ ดังนี้  
  1. Home Loan - Mortgage Link  เป็นสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ บัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ของคุณหรือคนในครอบครัว เข้ามาร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านได้สูงสุด อย่างละ 5 บัญชี และ จะได้รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 0.5% ต่อบัญชีต่อปี และ/หรือสูงสุด 0.5% ต่อเดือน จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ที่นำมาร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ ซึ่งทุกบัญชีต่างแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ
  2.  Home Loan - Mortgage One เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำเงินมาโปะบ้านเพื่อลดเงินต้นได้มากถึง 50% ของเงินต้นคงเหลือ และถอนกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา ช่วยให้คุณบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น
  3.  Home Equity - Money Mortgage (Term Loan / OD) เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้คุณสามารถขอสินเชื่อได้โดยใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยดีกว่าสินเชื่อธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ต้องทำแผนธุรกิจ สามารถใช้เงินก้อนนี้ปรับปรุง และต่อเติมบ้าน หรือจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด หรือจะใช้เป็นทุนในการเริ่มกิจการในฝัน หรือจะใช้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆก็ได้ แบ่งเป็น
   3.1 Term Loan คือ การขอสินเชื่อโดยนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ปลอดภาระมาเป็นหลักประกัน เพื่ออุปโภคและบริโภค เช่น พาครอบครัวไปเที่ยว หรือนำไปซ่อมแซม ตกแต่งบ้านใหม่ เป็นต้น
   3.2 O/D คือ วงเงินเบิกเกินบัญชี โดยนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ปลอดภาระมาเป็นหลักประกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้กับธุรกิจ หรือสำหรับกรณีที่มีความต้องการใช้เงินในอนาคต โดยยังไม่ต้องเบิกเงินกู้ออกมาก่อนความจำเป็นที่จะใช้
  วงเงินกู้ - ระยะเวลากู้ :
  1. สำหรับสินเชื่อ Mortgage Link, Mortgage One พนักงานเงินเดือนวงเงินกู้สูงสุด 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน และเจ้าของกิจการ วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
  2. สำหรับสินเชื่อ Money Mortgage วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลากู้สูงสุด 25 ปี
  คุณสมบัติผู้กู้ :
  1.  มีสัญชาติไทย 
  2. มีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีบริบูรณ์
  3. รายได้ขั้นต่ำ สำหรับพนักงานเงินเดือน 15,000 บาท และสำหรับเจ้าของกิจการ 30,000 บาท
  วิธีการคิดดอกเบี้ย : คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  โปรโมชั่นสถาบันการเงิน : เพียงสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์ จะได้รับเงินคืน 2,000 บาท ทุกยอดสินเชื่อ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อสินเชื่ออนุมัติ และจดจำนองกับธนาคารฯ ทั้งนี้ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 กันยายน 2556
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1595

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์