• สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมบัตรยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้! รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย

  6 ม.ค. 63 884
  สมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้! รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว 
  สมัครเลยวันนี้! บัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส (UOB CashPlus) ผ่านช่องทางออนไลน์ รับสิทธิพิเศษมากมาย (เฉพาะผู้สมัครบัตรฯ รายใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น)
  A. รับคะแนน UOB Rewards Plus สูงสุด 4,000 คะแนน 
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี 2 ประเภท ตามคู่บัตรที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ 
  • บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ คู่กับ บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์
  • บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ คู่กับ บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินัม
  • บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ คู่กับ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
  • *สมัครพร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส หรือ สมัครบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักคู่บัตรเสริม ประเภทใดก็ได้ พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส 
  โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิต 2 ประเภทและวงเงินยูโอบี แคชพลัส จากธนาคารภายในวันที่ 17 เม.ย. 63 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวม 2 บัตร ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการ)
  เงื่อนไขการรับคะแนน UOB Rewards Plus สูงสุด 4,000 คะแนน
  1. ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 4,000 คะแนน เข้าบัญชีผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น
  2. สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม คู่กับบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus ให้ที่บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์
  3. สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรหลักคู่บัตรเสริม พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น จะได้รับกระเป๋าเดินทาง Paul Frank รุ่น Limited Edition สีเทา 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,500 บาท, ปากกา Paul Frank 1 ชุด ( 3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท และ Paul Frank Bag Tag มูลค่า 290 บาท โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ ACI วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพื่อยืนยันการรับของกำนัลภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ email แจ้งจากธนาคาร
  4. จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทาง ปากกา และ Bag Tag 1 ชุด/บัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
  5. ผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้จำนวน 3,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Paul Frank รุ่น Limited Edition สีเทา 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,500 บาท, ปากกา Paul Frank 1 ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท และ Paul Frank Bag Tag มูลค่า 290 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสมจากธนาคาร หรือท่านสามารถเลือกสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
  6. ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านดำเนินการแลกคะแนนสะสม / ลงทะเบียนยืนยันการรับของกำนัล
  7. กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับของกำนัล โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
  8. ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ 
  9. เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
  10. หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ตามข้อ A ลูกค้ายังสามารถได้รับสิทธิ์หากเข้าเงื่อนไข ข้อ B หรือ ข้อ C หรือ ข้อ D อย่างหนึ่งอย่างใด

  B. รับคะแนน UOB Rewards Plus 3,000 คะแนน
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมล์ (บัตรเดียว) หรือสมัครบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทใดก็ได้ พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 เม.ย. 63  และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการ)
  เงื่อนไขการรับคะแนน UOB Rewards Plus 3,000 คะแนน
  1. ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 3,000 คะแนนให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น
  2. ผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้จำนวน 2,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท และ Paul Frank Bag Tag มูลค่า 290 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคาร หรือท่านสามารถเลือกสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
  3. สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้ถือบัตรจะได้รับกระเป๋าเดินทาง President Matte Black 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท Paul Frank Bag Tagมูลค่า 290 บาท และ เครดิตเงินคืน 100 บาท โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ ACE วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพื่อยืนยันการรับของกำนัล (กระเป๋าและ Bag Tag) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ email แจ้งจากธนาคาร
  4. จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทางและ Bag Tag 1 ชุด/บัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
  5. ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่าดำเนินการแลกคะแนนสะสม / ลงทะเบียนยืนยันการรับของกำนัล
  6. กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
  7. ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

  C. รับคะแนน UOB Rewards Plus 1,000 คะแนน
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ / เลดี้ โซลิแทร์/ เลดี้ แพลทินัม (บัตรเดียว) และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 เม.ย. 63 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการ)
  เงื่อนไขการรับคะแนน UOB Rewards Plus 1,000 คะแนน
  1. ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 1,000 คะแนน ให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้ถือบัตรสามารถสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
  2. คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

  D. รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม (บัตรเดียว) และให้ email address ในใบสมัคร และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 เม.ย. 63 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิต
  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  1. ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของท่าน ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตร รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
  2. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขข้างต้น
  3. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
  4. เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  5. การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ไม่ร่วมรายการรับคะแนนสะสม UOB reward Plus

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 63
  หมายเหตุ :
  • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088-022-0023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  สมัครบัตรฯ วันนี้ โทร. 02-089-9999 หรือสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ www.uob.co.th/apponline
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ