• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7.5% ที่โรบินสัน ทุกสาขา เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

  5 มี.ค. 62 535
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7.5% ที่โรบินสัน ทุกสาขา เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7.5% 
  วันที่ทำรายการ ช้อปเต็มจำนวน/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
  ทุกวัน ทุก 3,000 บาท 120 บาท
  ตั้งแต่ 20,000 บาท 1,000 บาท
  ตั้งแต่ 60,000 บาท 3,600 บาท
  เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 120,000 บาท 9,000 บาท
  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/เซลล์สลิป (จันทร์-ศุกร์) หรือ 9,000 บาท/เซลล์สลิป (เสาร์-อาทิตย์) และไม่เกิน 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
  เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose) ถูกต้องก่อนทำรายการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
  • เฉพาะการทำรายการซื้อและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62 ที่โรบินสันทุกสาขา ยกเว้นยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ ยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order ยอดซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส ออฟฟิศเมท ท็อปส์ พื้นที่เช่า ร้านอาหาร การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ และรายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/เซลล์สลิป ในวันจันทร์-ศุกร์ หรือ 9,000 บาท/เซลล์สลิป ในวันเสาร์-อาทิตย์ และไม่เกิน 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
  • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำเซลล์สลิปมานับรวมกันได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชีบัตรหลัก และเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำรายการ
  เงื่อนไขทั่วไป
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทจะมอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญสมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-8111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์