• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี! 3 ต่อ วันนี้ - 28 ก.พ. 62

  16 พ.ย. 61 2,642
  สมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี! 3 ต่อ วันนี้ - 28 ก.พ. 62
  สมัคร บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ รับบัตรกำนัล โออิชิมูลค่า 250 บาท & AEON J-Premier Platinum Activation Campaign 2018
  ระยะเวลา : 9 พ.ย. 61 - 28 ก.พ. 62
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
  1. รับบัตรกำนัล โออิชิ มูลค่า 250 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  2. รับฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
  3. รับ Anello Mini Suitcase 20' inch มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ หรือ รับ Anello Regular Backpack มูลค่า 2,490 บาท จำนวน 1 ใบ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
  2. รับ บัตรกำนัล โออิชิ มูลค่า 250 บาท
   2.1 ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทาง AEON Thai Mobile application ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 รับ บัตรกำนัล โออิชิ มูลค่า 250 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   2.2 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
   2.3 บริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรกำนัล โออิชิ มูลค่า 250 บาท ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  3. รับฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
   3.1 เมื่อสมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทาง AEON Thai Mobile application ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
  4. รับ Anello Mini Suitcase 20' inch  มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ หรือ รับ Anello Regular Backpack มูลค่า 2,490 บาท จำนวน 1 ใบ
   4.1 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา และช่องทาง AEON Thai Mobile application และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
   4.2 สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับของสมนาคุณดังนี้
   - รับ Anello Regular Backpack มูลค่า 2,490 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 8,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - รับ Anello Mini Suitcase 20' inch มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   4.3 สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทกำหนดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/หมายเลขบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ดังนี้
   - ลงทะเบียน ทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ JPA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
   - ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th และจะต้องได้รับอีเมล์ตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ยกเว้นค่าบริการ)
   - จำกัดการมอบของสมนาคุณสูงสุด 1 ชิ้น/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  5. บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน และใช้จ่ายภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกบันทึกเข้าระบบของบริษัทเท่านั้น โดยไม่รวมถึงสินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณและบัตรกำนัล และยกเว้นการมอบของสมนาคุณและบัตรกำนัล ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและส่วนลด
  7. ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์รับของกำนัลรายการเดียว โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ได้รับของกำนัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับของสมนาคุณ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ของสมนาคุณไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับของกำนัล ในกรณีที่ผู้ได้รับของสมนาคุณปฏิเสธการรับของสมนาคุณ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของกำนัล
  8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  9. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับของสมนาคุณ สมาชิกต้องติดต่อมายังบริษัทภายใน 180 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อขอให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการคำนวณยอดการใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  10. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าอันเป็นของสมนาคุณ หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกของสินค้า บริการ หรือของสมนาคุณ กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโดยตรง
  11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  12. สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
  13. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  14. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  15. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์