ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal-loan
สินเชื่อเปิดตัวใหม่ 2560-2561

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

  ...  

เรื่องง่ายทางการเงินสำหรับคนทำงาน

วันที่ : 22 พ.ค. 56
เข้าดูทั้งหมด: 50,466 คน

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

เรื่องง่ายทางการเงินสำหรับคนทำงาน สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ด้วยบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎและธนวัฎพิเศษ ผนวกประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้คุณดีไซน์คุณภาพชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยวงเงินสำรองที่ธนาคารจัดสรรให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และคิดตามวงเงินใช้จริง อีกทั้งผ่อนชำระได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ
วงเงินสูง 5-10 เท่า
 • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 • พิเศษสำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร พิจารณาวงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน
ดอกเบี้ยต่ำ - ชำระตามต้นกำลัง
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในระบบสถาบันการเงิน MRR+3.5%
 • ระหว่างเดือน เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ และชำระเงินต้นได้ตามจำนวนที่ต้องการ
 • กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)
สมัครง่าย
 • สมัครเพียงครั้งเดียว คงสิทธิตราบเท่าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • บุคคลในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ค้ำประกันได้ หากทำประกันชีวิตกลุ่มจะได้รับสิทธิพิเศษ
 • พิเศษสุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน พร้อมรับสิทธิพิเศษฟรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มั่นคง มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน กำหนดรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
(เงินเดือน หมายถึง เงินรายได้ที่รับประจำทุกเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ เช่น เงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือบุตร เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินโบนัส หรือเงินรางวัลพิเศษ)
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ (เฉพาะครั้งแรกที่สมัครหรือขอเพิ่มวงเงิน)
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 15%
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1551
 
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด