• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระผ่อนสบาย ที่เกียรตินาคินภัทร เฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 2.615% ต่อปี

  22 ก.ย. 63 1,402
  รีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระผ่อนสบาย ที่เกียรตินาคินภัทร เฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 2.615% ต่อปี
  • พิเศษ สมัครวันนี้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
  • รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
  • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  • เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน
  เงื่อนไข
  • วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท
  • บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น
  • มีประวิติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
  • มี MRTA และวงเงินอเนกประสงค์ตั้งแต่ 10% ของราคาประเมินโดยอัตราดอกเบี้ยวงเงินอเนกประสงค์ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารเท่านั้น
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ KK Home Loan Refinance

  เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการที่ให้บริการและเว็บไซต์ของธนาคาร
  • อ้างอิงตามประกาศธนาคารฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 MLR = 6.525%
  • ทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้กับบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนด (MRTA) ทุนประกันภัย 100% และ ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี กรณีที่ระยะเวลากู้สินเชื่อไม่ถึง 10 ปี ให้ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำเท่ากับระยะเวลาการกู้สินเชื่อ
  • กรณีปิดบัญชีเพื่อ Refinance ไปธนาคารอื่นก่อน 3 ปี ธนาคารเก็บค่า Pre Payment 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
  • กรณีลูกค้าเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไข Lock 5 ปี หาก Re-finance หรือชำระปิดบัญชีก่อนกำหนดทุกกรณี ลูกค้าต้องชำระค่าจำนองที่ธนาคารเคยสำรองจ่ายให้คืนแก่ธนาคาร
  • ค่าจดจำนองที่ธนาคารออกให้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ
  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม
  ประเภทหลักประกันที่ไม่ให้บริการสินเชื่อ
  • บ้านไม้
  • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
  • ที่ดินว่างเปล่า
  • หลักประกันที่ยังสร้างไม่เสร็จ
  • หลักประกันไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย (ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์)
  • หลักประกันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตามรายงานประเมิน หรือหลักประกันที่มีอายุปัจจุบัน 30 ปีขึ้นไป ยกเว้นหลักประกันสภาพดีตามรายงานประเมิน
  • หลักประกันที่มีการต่อเติมผิดแบบ ไม่มีใบอนุญาตต่อเติม ยกเว้นหลักประกันที่มีการต่อเติมที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
  • หลักประกันที่ผู้กู้กับผู้ขายมีความสัมพันธ์สายเลือดเดียวกัน (พ่อ/แม่/พี่/น้อง)
  • หลักประกันในโครงการที่ผู้กู้มีหุ้นส่วนในบริษัท
  • หลักประกันซึ่งเป็นที่ตาบอด
  • หลักประกันที่ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้าง
  • หลักประกันที่เป็นการซื้อทรัพย์ NPA
  วงเงินกู้ กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมีเนียม
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  • ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
  ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี
  วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
  วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ
  หมายเหตุ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ฟรีค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์