• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรสมาชิก อิออน แรบบิท ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag

  2 พ.ค. 60 3,170
  สมัครบัตรสมาชิก อิออน แรบบิท ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag
  Summer Wow Rabbit Campain
  ระยะเวลา :
  1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2017
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  • เมื่อสมัครบัตรสมาชิก อิออนแรบบิท ผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้ รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท ( เฉพาะผู้สมัครบัตร 1,000 ท่านแรก ที่ได้รับการอนุมัติ )
  เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัคร บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท  ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") เท่านั้น
  • รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม 2017 - 30 มิถุนายน 2017 และ ได้รับการอนุมัติบัตร เท่านั้น ( จำกัดเฉพาะผู้สมัครบัตร 1,000 ท่านแรกที่ได้รับการอนุมัติ )
  • บริษัทฯจะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 60 วันหลังอนุมัติบัตร
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
  {1443895,ดูสินเชื่อบัตรสมาชิกอิออน แรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์