บัญชี :
10 อันดับบัญชีเงินฝาก

10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง(3 เดือน ฝาก 100,000 บาท)

วันที่อัพเดทล่าสุด : 4 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 379,199 คน
10 อันดับ เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง แบบมีกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน และฝากด้วยยอดเงิน 100,000 บาท จากการจัดอันดับประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่าเงินฝากประจำแบบ 3 เดือน ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดนั้น ให้สูงถึง 2.000% ต่อปี คือบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป จาก บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ และอันดับที่ 2 คือ บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท จาก ธ.ซิตี้แบงก์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 1.700% ต่อปี ส่วนลำดับถัดไปจะเป็นของธนาคารไหน? และให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง? ลองไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
10
บัญชีเงินฝากประจำ ใบรับเงินฝาก หรือบัตรเงินฝาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักการออม โดยสามารถเลือกระยะเวลาการฝากที่แน่นอน และรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 0.950% ต่อปี ตามระยะเวลาที่เลือกฝากเงิน (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
10

บัญชีเงินฝาก Net Flexible Fixed - ธ.กรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี
เป็นเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีฝากประจำปกติ และกำหนดระยะเวลาฝากได้ด้วยตัวเองแบบ Days Term สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการ KTB netbank เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท รับดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9
บัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ท่านอุ่นใจด้วยความคุ้มครองจากวงเงินเอาประกันที่สูงถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ รับดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9

บัญชีฝากประจำทั่วไป - ธ.กรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี
มั่นใจกับการออมเงินที่มีผลตอบแทนเพิ่มพูน แบบกำหนดระยะเวลา และปลอดภัยโดยมีรัฐบาลเป็นประกัน รับดอกเบี้ยในอัตรา 1.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9
บัญชีเงินฝากประจำในลักษณะเป็นตราสารที่แสดงการกู้ยืมเงินที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้า โดยมีสัญญาว่าจะจ่ายเงิน คืนพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราที่กำหนด และ วัน เดือน ปี ที่กำหนดบนหน้าใบรับเงินฝากประจำหรือเมื่อทวงถาม และสามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้ รับดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9
จุดเริ่มต้นของความมั่นคงระยะยาว นอกเหนือจากการเก็บเงินไว้ใช้ในแต่ละวันแล้ว คุณสามารถจัดสรรเงินฝากส่วนหนึ่งไว้ในเงินฝากประจำ ซึ่งการฝากเงินระยะยาวที่ได้รับผลตอบแทนเป็นประจำช่วยทวีมูลค่าของเงินให้เพิ่มพูน รับดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน - ธ.ออมสิน

อัตราดอกเบี้ย 1.150% ต่อปี
บัญชีเงินฝากระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต สามารถถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ พร้อมทั้งสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้ วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8
เงินฝากประจำทั่วไป สามารถเลือกออมได้ทั้ง แบบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 หรือ 36 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน และยังสามารถนำเงินฝากดังกล่าวค้ำประกันสินเชื่อได้อีกด้วย เริ่มต้นง่ายๆด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8
บัญชีเงินฝากที่สามารถฝาก ถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8
บัญชีเงินฝากสานสัมพันธ์ เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่ได้รับดอกเบี้ยสูง ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน ตามกำหนดระยะเวลาที่คุณเลือกฝาก (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7
บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก เลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูง ทำธุรกรรมได้ทุกสาขาของธนาคาร ใช้เพียงเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน) ในการทำรายการ ฝาก ถอน โอน สะดวกมากขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และ ปลอดภัยมากขึ้น สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ยอดเงินฝากน้อยกว่า 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7
บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีออมเงินตามกำหนดเวลา แต่ไม่สามารถโอนเงินหรือรับเงินโอนจากบัญชีอื่นได้ รับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านบัญชี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.250% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงที่สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ มีความคล่องตัว ปลอดภัย และแน่นอนตลอดระยะเวลาฝากสำหรับยอดเงินฝากน้อยกว่า 2,000,000 บาท รับดอกเบี้ยใน 1.300% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ทิสโก้

อัตราดอกเบี้ย 1.300% ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยแน่นอน และสูงขึ้นตามระยะเวลาฝาก โดยสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ตามต้องการเมื่อทวงถาม - 36 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.300% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6
เพิ่มค่าเงินของคุณด้วยบัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) เป็นบัญชีที่สามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งเมื่อฝากครบตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ หรือแบบรายเดือน และเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ เลือกฝากได้ตั้งแต่ 3 - 48 เดือน เปิดบัญชีเริ่มต้น 5,000 บาท โดยบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้รับดอกเบี้ยสูง 1.300% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6
บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก / ใบรับเงินฝากประจำ) เป็นเงินฝากสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ เปิดบัญชีใหม่เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากได้รับในอัตรา 1.300 % ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น สามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 3 - 48 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน รับดอกเบี้ย 1.450% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5
เงินฝากประจำที่สามารถกำหนดระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 - 48 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ยอดการเปิดขั้นต่ำ 50,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 1.450% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน ที่มียอดเงินฝากน้อยกว่า 1,000,000,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
4
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3, 7 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ สามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้ สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.550% ต่อปี ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3, 7 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ สามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้ สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.600% ต่อปี ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
2
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่มียอดเงินฝาก และการลงทุนทั้งหมดกับธนาคารซิตี้แบงก์ตามข้อกำหนด กำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 6 เดือน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.700% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
1
บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 36 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน รับดอกเบี้ย 2.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
หมายเหตุ :

1. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากจำนวนเงินฝาก ระยะเวลาการฝาก และเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยปกติ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตร หรือพิจารณารายละเอียดหรือโปรโมชั่นอื่นใดประกอบ

2. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการพิจารณาจากข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ยอดเงินฝาก 100,000 บาท ที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 ดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์ข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์อีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้

3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น จำนวนเงินฝาก ระยะเวลา หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงเวลาโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้ฝากบางรายอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน

4. การจัดลำดับข้างต้นไม่รวมผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา เช่น โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษถ้าเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาฉลองเปิดสาขาสถาบันการเงินใหม่ เป็นต้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่สูงพวกนี้จะเป็นอัตราชั่วครั้งชั่วคราว และดังนั้นเราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้


โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม