ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
10 อันดับสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

วันที่อัพเดทล่าสุด : 15 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 332,192 คน
สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านใหม่ อัตราดอกเบี้ยไม่แพงมาก วันนี้ CheckRaka.com ได้นำ 10 อันดับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท มาให้ได้ดูกันว่า จะเป็นธนาคารที่ท่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่
10

ธนาคารทหารไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.75% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี" วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 35 ปี
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.525% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.275% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.75% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.275% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9

ธนาคารธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.60% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านใหม่" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ปีที่ 1 : MLR - 2.15% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MLR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.60% ต่อปี
หมายเหตุ : MLR = 6.65% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7

ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.42% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านบัวหลวง" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 : MRR - 2.875% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.625% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.42% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.125% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6

ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.00% ต่อปี
"สินเชื่อเคหะ" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1
ปีที่ 1 : MRR - 6.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 1.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.00% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.000% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.30% ต่อปี
"สินเชื่อ All Home" ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : 3.30% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 3.45% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.30% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
4

ธนาคารยูโอบี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.20% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน ยูโอบี" วงเงินอนุมัติเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ปีที่ 1 - 2 : MRR - 5.25% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 3.15% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.20% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.75% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.19% ต่อปี
"สินเชื่อ Home Loan 4U" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.685% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.19% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.875% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3

ธนาคารเกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.19% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน KK Home Loan" วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1
ปีที่ 1 - 3 : MLR - 3.96% ต่อปี

หลังจากนั้น : MLR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.19% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.15% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
2

แบงค์ออฟไชน่า

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.15% ต่อปี (แบบที่ 1) (สบายคงที่ 2 ปี)
"สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1) (สบายคงที่ 2 ปี)
ปีที่ 1 - 2 : 2.70% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR - 2.45% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15% ต่อปี
หมายเหตุ : MLR = 6.500% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
1

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.00% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านโฮมโลน" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ยกเว้นค่าจดจำนอง)
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
หมายเหตุ :

1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น

3. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์และสินเชื่อบ้านแลกเงิน และเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับท่านที่สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงิน

4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR, MRR และ MHR) อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว


โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์