ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
10 อันดับสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

วันที่อัพเดทล่าสุด : 9 ต.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 291,856 คน
สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านใหม่ อัตราดอกเบี้ยไม่แพงมาก วันนี้ CheckRaka.com ได้นำ 10 อันดับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท มาให้ได้ดูกันว่า จะเป็นธนาคารที่ท่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่
10

ธนาคารทิสโก้

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.583% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.583% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.875% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
10

ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.583% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านบัวหลวง" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 3
ปีที่ 1 : MRR - 3.25% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 3.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.583% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.125% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9

ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.00% ต่อปี
"สินเชื่อเคหะ" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1
ปีที่ 1 : 1.000% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.000% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.00% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.000% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8

ธนาคารเกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.99% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน KK Home Loan" วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย (แบบ Normal Developer คงที่ 3 ปี MRTA)
ปีที่ 1 - 3 : 3.99% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.15% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7

ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.40% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านกสิกรไทย" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% คิดจากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1 สำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ)
เดือนที่ 1 - 8 : 0.60% ต่อปี
เดือนที่ 9 - 12 : MRR - 4.20% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.70% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.40% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.12% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6

แบงค์ออฟไชน่า

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.27% ต่อปี (แบบที่ 1) (สบายคงที่ 2 ปี)
"สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1) (สบายคงที่ 2 ปี)
ปีที่ 1 - 2 : 2.80% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR - 2.30% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.27% ต่อปี
หมายเหตุ : MLR = 6.500% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.207% ต่อปี
"สินเชื่อ For Home" ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 6 : MRR - 5.76% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 36 : MRR - 3.10% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.207% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
4

ธนาคารยูโอบี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.20% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน ยูโอบี" วงเงินอนุมัติเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.55% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.20% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.75% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3

ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.092% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านกรุงไทย แสนสะดวก" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.092% ต่อปี
หมายเหตุ : MLR = 6.275% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
2

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.00% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านโฮมโลน" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ยกเว้นค่าจดจำนอง)
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
1

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.89% ต่อปี
"สินเชื่อ Home Loan 4U" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.86% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.000% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
หมายเหตุ :

1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น

3. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์และสินเชื่อบ้านแลกเงิน และเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับท่านที่สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงิน

4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR, MRR และ MHR) อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว


โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม