• อ่านก่อนจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

  22 ก.ค. 58 5,014

  อ่านก่อนจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

  ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในกองทุนรวมนั้น ผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนั้น จะมีผู้จัดการกองทุนรวมค่อยดูแลและบริหารจัดการกองทุนรวมให้ ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมนั้นเลย เพราะผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลของกองทุนรวมก่อนจะเริ่มการลงทุนทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการลงทุนตามมา

  1. สำรวจหาความต้องการของตนเอง

  ก่อนที่จะทำการลงทุน ผู้ลงทุนควรสำรวจหาความต้องการของตนเองก่อนว่าต้องลงทุนแบบไหน และลงทุนเพื่ออะไร มีเงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน ต้องลงทุนในสั้นหรือระยะยาว และรับความเสี่ยงการลงทุนได้มากแค่ไหน เมื่อทราบความต้องการของตนเองแล้วจะทำให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายขึ้น

  2. ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกองทุนรวม

  เช่น กองทุนรวมนั้นมีชื่อว่าอะไร มีตัวย่อว่าอะไร บลจ.ใดเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการกองทุนรวม และตัวของผู้จัดการกองทุนเป็นใคร น่าเชื่อถือหรือไม่ มีความรู้เรื่องการลงทุนมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนจะเริ่มซื้อหน่วยลงทุน

  3. นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

  ในปัจจุบันนั้น มีสินค้าทางการเงินมากมายหลากหมายรูปแบบในตลาด ทำให้กองทุนรวมต่างๆ ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาว่ากองทุนรวมนั้นมีนโยบายการลงทุนแบบไหนมีการนำเงินไปลงทุนอย่างไร อย่างเช่น ลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน ลงทุนในทองคำ เป็นต้น เพื่อที่ผู้ลงทุนจะได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง

  4. มูลค่าหน่วยลงทุน

  หรือที่เรียกว่ามูลค่า NAV คือมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนรวมหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะเป็นผู้คิดคำนวณและทำการประกาศเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุนออกมาให้กับผู้ลงทุนรับทราบ เพื่อเป็นราคากลางที่ใช้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

  5. อันดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

  เนื่องจากแต่ละกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงที่ต่างกัน ดังนั้นทาง กลต. จึงได้มีการกำหนดระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมออกมาทั้งหมด 8 ระดับ ตั้งแต่เสี่ยงต่ำมาก จนไปถึง เสี่ยงสูงมาก เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากการลงทุน

  6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม

  เหมือนเป็นกระจกสะท้อนว่าที่ผ่านมานั้น กองทุนรวมมีการบริหารจัดการอย่างไร การที่กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีก็ย่อมแสดงว่าที่ผ่านมากองทุนนั้นมีการบริหารจัดการการลงทุนที่ดี แต่การที่ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมดีนั้น ก็ไม่ได้การันตีว่าผลการดำเนินงานในอนาคตจะดีตามไปด้วย เป็นเพียงการบอกว่าที่ผ่านมากองทุนรวมนั้นมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีจึงทำให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาออกมาดี

  7. ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม

  กองทุนรวมถือเครื่องมือการลงทุนชนิดหนึ่ง มีผู้จัดการกองทุนรวมเป็นผู้ดูแล ซึ่งถือว่าเป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นย่อมต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนรวมนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาค่าธรรมเนียมการลงทุน ก่อนตัดสินใจจะลงทุนเพราะถ้าค่าธรรมเนียมสูงเกินไปก็จะทำให้กำไรที่ได้รับน้อยลงไปด้วย
  สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมนั้น ไม่ได้มีการการันตีเงินต้นเหมือนกับการฝากเงินในธนาคาร ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมนั้นจึงมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะขาดทุนจากการลงทุน แต่ถ้าหากผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ก็จะทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนนั้นมีน้อยลง
  ขอขอบคุณภาพจาก : www.ecepost.com

  บทความเกี่ยวกับหุ้นอื่นๆ