• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เพราะคุณมีเรา เรื่องดีๆ ก็เกิดขึ้นได้เสมอ สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการ รับฟรี กระบอกน้ำ "สุขใจ" 1 ใบ มูลค่า 389 บาท

  9 ส.ค. 64 619
  สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการ วันนี้! รับฟรี กระบอกน้ำ "สุขใจ" 1 ใบ มูลค่า 389 บาท
  เพราะคุณมีเรา เรื่องดีๆ ก็เกิดขึ้นได้เสมอ สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการ รับฟรี กระบอกน้ำ "สุขใจ" 1 ใบ มูลค่า 389 บาท จำกัดจำนวน 1,000 ใบ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ส.ค. 64
  รายละเอียดประกันชีวิตที่ร่วมรายการ

  กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/5 (+) และ กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/10 (+)
  เปลี่ยนความรักให้เป็นรูปธรรม มอบกรมธรรม์ให้คุณและคนที่คุณรัก
  • จ่ายเบี้ยฯ ระยะสั้นๆ ดูแลกันยาวๆ
  • ครบกำหนดสัญญา มีเงินก้อนส่งต่อให้คนที่คุณรัก
  • หมดห่วง หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณ (ผู้ชำระเบี้ยฯ) คนที่คุณรักยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
  เงื่อนไขการพิจารณา และรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • อายุผู้ชำระเบี้ยประกันภัย 20 - 55 ปี (กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แบบ ผช 5 ให้กับผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน - 15 ปี หรือ อายุ 61 - 70 ปี)
  • จำนวนเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ (รายปี) : 8,000 บาท
  • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามที่บริษัทกำหนด
   - ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 15 ปี หรือ อายุ 61 - 70 ปี สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แบบ ผช 5 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 15 ล้านบาทต่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับการรับประกันภัยแบบมาตรฐาน
   - ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 16 - 55 ปี สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพ ทพ.1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาทแรก สำหรับการรับประกันภัยแบบมาตรฐาน
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
  รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ กู๊ด ไลฟ์ 85/5
  • ชำระเบี้ยฯ สั้น เพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี
  • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4 รับเงินคืนปีละ 2.5%*
  • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - อายุ 84 ปี รับเงินคืนปีละ 5%*
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 500%*
  • ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 500%*
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
   * ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  เงื่อนไขการพิจารณา และรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฏเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ฟรี สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สำหรับภัยมาตรฐานเท่านั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  เงื่อนไขโปรโมชั่นรับกระบอกน้ำสุขใจ
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันกรุงศรีประกันสะสมทรัพย์เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/5 (+) , กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/10 (+) และกรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ กู๊ดไลฟ์ 85/5 ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ/หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
  2. สงวนสิทธิ์ จำกัด 1,000 ท่านแรกโดยแบ่งจำนวนตามพื้นที่ของสาขา ดังนี้ จำกัด 500 ท่านแรกสำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำกัด 500 ท่านแรก สำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  3. ของกำนัลจะจัดส่งให้แก่ลูกค้าภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ใบรับมอบกรมธรรม์ส่งกลับมาที่บริษัทผู้รับประกันภัยและลูกค้ามิได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกันให้เข้าใจก่อนขอสมัครเอาประกันภัย
  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 หรือไทยประกันชีวิตแบงก์แอสชัวรันส์แคร์เซ็นเตอร์  โทร. 0 2246 1456 หรือ 1124

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ