• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มีประกันอุ่นใจ แถมหมอนกล้วย ให้กอดอุ่นกาย เพียงสมัคร และชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการ

  15 มิ.ย. 64 158
  มีประกันอุ่นใจ แถมหมอนกล้วย ให้กอดอุ่นกาย เพียงสมัคร และชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการ
  สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันนี้! รับตุ๊กตาหมอนกล้วยน่ากอด 1 ตัว มูลค่า 359 บาท (จำนวนจำกัด 1,000 ตัว)
  • กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/5 (+)
  • กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/10 (+)
  • กรุงศรีประกันตลอดชีพ มรดกอุ่นใจ 90/7
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 64
  กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/5 (+) และ กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/10 (+)
  รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เปลี่ยนความรักให้เป็นรูปธรรม มอบกรมธรรม์ให้คุณและคนที่คุณรัก
  • จ่ายเบี้ยฯ ระยะสั้นๆ ดูแลกันยาวๆ
  • ครบกำหนดสัญญา มีเงินก้อนส่งต่อให้คนที่คุณรัก
  • หมดห่วง หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณ (ผู้ชำระเบี้ยฯ) คนที่คุณรักยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
  เงื่อนไขการพิจารณา และรับประกันภัย
  1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  2. อายุผู้ชำระเบี้ยประกันภัย 20 - 55 ปี (กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แบบ ผช 5 ให้กับผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน - 15 ปี หรือ อายุ 61 - 70 ปี)
  3. จำนวนเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ (รายปี) : 8,000 บาท
  4. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
  5. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามที่บริษัทกำหนด
  7. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 15 ปี หรือ อายุ 61 - 70 ปี สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แบบ ผช 5 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 15 ล้านบาทต่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับการรับประกันภัยแบบมาตรฐาน
  8. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 16 - 55 ปี สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพ ทพ.1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาทแรก สำหรับการรับประกันภัยแบบมาตรฐาน
  9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
  กรุงศรี ประกันตลอดชีพ มรดกอุ่นใจ 90/7
  รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 90 ปี
  • เพื่อเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลาน
  • ความคุ้มครองชีวิต 100%*
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
   * ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  เงื่อนไขการพิจารณา และรับประกันภัย
  1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
  3. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 
  4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ
  5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  6. *ฟรี สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สำหรับภัยมาตรฐานเท่านั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  เงื่อนไขโปรโมชั่นรับตุ๊กตาหมอนกล้วย
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตกรุงศรีประกันสะสมทรัพย์เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/5 (+), กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 20/10 (+) และกรุงศรีประกันตลอดชีพ มรดกอุ่นใจ 90/7 ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ/หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
  2. สงวนสิทธิ์จำกัด 1,000 ท่านแรก โดยแบ่งจำนวนตามพื้นที่ของสาขา ดังนี้ จำกัด 500 ท่านแรก สำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำกัด 500 ท่านแรก สำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  3. ของกำนัลจะจัดส่งให้แก่ลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ใบรับมอบกรมธรรม์ส่งกลับมาที่บริษัทผู้รับประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกันให้เข้าใจก่อนขอสมัครเอาประกันภัย
  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  7. รับประกันชีวิต โดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ/หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ