• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฉลองเปิดบัญชีออนไลน์ใหม่ "เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต" รับบัตรกำนัลสูงสุด 500 บาท

  8 เม.ย. 64 118
  ฉลองเปิดบัญชีออนไลน์ใหม่ "เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต" รับบัตรกำนัลสูงสุด 500 บาท
  โปรโมชั่นฉลองเปิดบัญชีออนไลน์ใหม่ "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-Fit Digital Savings)" รับบัตรกำนัลสูงสุด 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิตมาก่อน 
  • รับบัตรกำนัล 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต และมียอดเงินฝากรวมในช่วงเดือนที่เปิดบัญชี ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หรือ
  • รับบัตรกำนัล 500 บาท เมื่อมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงค้างในบัญชีตามเงื่อนไขที่กำหนด


  เงื่อนไข และ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564 เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิตมาก่อน กรณีที่ได้มีการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิตและเปิดบัญชีใหม่อีกครั้งในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  2. ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต และมียอดเงินฝากรวมในช่วงเดือนที่เปิดบัญชี ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หรือรับบัตรกำนัล 500 บาท เมื่อมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงค้างในบัญชีตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้   
   2.1 สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร จะต้องมียอดเงินฝากคงค้างในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่เปิดบัญชี และอีก 2 เดือนถัดไป ตามยอดเงินขั้นต่ำที่ระบุในเกณฑ์การรับบัตรกำนัล
   2.2 สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร จะต้องมียอดสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการของธนาคาร (AUM) ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอด AUM ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 ของลูกค้ารายนั้นๆ ตามยอดเงินขั้นต่ำที่ระบุในเกณฑ์การรับของกำนัล
  3. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกรับบัตรกำนัลได้ที่ https://bit.ly/3sRIErn โดยใช้หมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วัน หลังจากลูกค้าเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว หากลูกค้าระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัตรกำนัลให้แก่ลูกค้า
  4. ลูกค้าสามารถเลือกรับบัตรกำนัล Shopee หรือ Lazada, หรือ foodpanda อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (หรือจนกว่าของจะหมด หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากทางธนาคาร)
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลให้เฉพาะลูกค้าที่ยังคงมีสถานะบัญชีเป็นปกติ และ ยังไม่ปิดบัญชี ณ วันที่รับบัตรกำนัล
  6. ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลในลักษณะของ ?โค้ด? ผ่านทางระบบ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารภายในเดือน พ.ย. 2564
  7. โค้ดบัตรกำนัลมีอายุการใช้งานสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
  8. บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรกำนัลได้
  9. มูลค่าบัตรกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของบัตรกำนัล มูลค่า 200 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี หรือเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 500,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  10. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 หรือ โทร. 1327

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ