• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่น UOB COMBO เปิดบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT และบัญชียูโอบีสแตชพร้อมกัน และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละของเดือนตามที่กำหนด รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 4,550 บาท*

  3 ก.พ. 64 285
  โปรโมชั่น UOB COMBO เปิดบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT และบัญชียูโอบีสแตชพร้อมกัน รับกระเป๋าเดินทาง Beaver*
  โปรโมชั่น UOB COMBO (บัญชีเพื่อใช้ + บัญชีเพื่อออม) เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH) พร้อมกัน และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละของเดือนตามที่กำหนด 4 เดือนปฏิทิน รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 4,550 บาท* 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64 
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชียูโอบีสแตชมาก่อนเท่านั้น
  2. เปิดบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 10,000 บาท และบัญชียูโอบีสแตช ขั้นต่ำ 600,000 บาท พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64 และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท สำหรับบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT และ 600,000 บาท สำหรับบัญชียูโอบีสแตช  ติดต่อกัน  4 เดือนปฏิทิน โดยเริ่มนับเดือนที่เปิดบัญชีเป็นเดือนแรก ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,550 บาท
  3. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT อยู่แล้ว สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ โดยลูกค้าต้องมียอดเงินฝากในบัญชีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ในวันเดียวกันกับวันที่เปิดบัญชียูโอบีสแตช พร้อมคงยอดเงินฝากในบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
  4. กระเป๋ามีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 1,400 ท่านแรก (รวมทุกสาขา) ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
  5. จำกัดกระเป๋า 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. มูลค่ากระเป๋า 4,550 บาท เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.74%  ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 610,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
  7. ธนาคารจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ 4  เพื่อแจ้งรับกระเป๋าเดินทาง ณ สาขาที่เปิดบัญชี
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมที่
  9. บัญชียูโอบีสแตช   www.uob.co.th/stash 
  10. บัญชียูโอบี ONE ACCOUNT  www.uob.co.th/ONEAccount
  หมายเหตุ : 
  • เนื่องจากบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT และ บัญชียูโอบีสแตชไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking / UOB Mighty เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี
  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ