• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Krungsri e-Payment พาไปฟิน...ที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน

  24 ธ.ค. 63 252
  Krungsri e-Payment พาไปฟิน...ที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Krungsri e-Payment โดยหักชำระจากบัญชีเงินฝากกรุงศรี ครบทุกๆ 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค ลุ้นรับบัตรเข้าสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ รวมมูลค่า 2,400 บาท จำนวน 50 รางวัล
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ม.ค. 64
  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Krungsri e-Payment โดยหักชำระจากบัญชีเงินฝากกรุงศรี ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 ครบทุกๆ 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัล
  2. ของรางวัล ได้แก่ บัตรเข้าสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 2,400 บาท รวม 50 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 120,000 บาท
  3. ธนาคารฯ จะนำจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าทำรายการครบถ้วนตามเงื่อนไขมาทำการจับรางวัล เพื่อหาผู้โชคดีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Fanpage : Krungsri Simple ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น.
  4. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox / Message Facebook Fanpage: Krungsri Simple ระบุชื่อกิจกรรม "Krungsri e-Payment พาไปฟินที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน" เพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจัดส่งบัตรเข้าสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน ให้กับผู้โชคดี
  5. ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
  6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อ-สกุลตรงกับชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากที่ใช้หักชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้น
  7. ธนาคารฯ จะเป็นผู้จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้
  8. ของรางวัลสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปที่ผู้ให้บริการสวนน้ำกำหนด
  9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ภาษีเงินได้ที่เกิดจากมูลค่าของรางวัล ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรด้วยตนเอง
  10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย หรือของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และรายละเอียดอื่นใดของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  13. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทในเครือธนาคาร บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้
  14. คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  15. กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  16. ใบอนุญาตการจับชิงรางวัล เลขที่ 968/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ www.krungsri.com หรือ Krungsri Call center 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ