• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สดใส ส่งท้ายปี ยูโอบี จัดให้ เปิดบัญชีที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ตลอดเดือนธันวาคม 2563

  8 ธ.ค. 63 670
  สดใส ส่งท้ายปี ยูโอบี จัดให้ เปิดบัญชีที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ตลอดเดือนธันวาคม 2563
  สดใส ส่งท้ายปี ยูโอบี จัดให้ เปิดบัญชีที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ตลอดเดือนธันวาคม 2563
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี ทุกประเภทพร้อมกัน 2 บัญชี ตั้งแต่ 1,000 บาท ต่อบัญชี ระหว่างวันที่ 5 - 31 ธ.ค. 63 ลูกค้าจะได้รับ Paul Frank Bag Tag จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี ทุกประเภทพร้อมกัน 3 บัญชี ตั้งแต่ 1,000 บาท ต่อบัญชี ระหว่างวันที่ 5 - 31 ธ.ค. 63 ลูกค้าจะได้รับแก้วน้ำ Paul Frank  จำนวน 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 63
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

  2. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

  3. มูลค่าของกำนัล Paul Frank Bag Tag เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 290 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 2,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี

  4. มูลค่าของกำนัลแก้วน้ำ Paul Frank เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 490 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 3,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี

  5. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น สำหรับบัญชีหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  6. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ส.ค. 63

  7. เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ละประเภท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ uob.co.th

  8. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ