• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรี มีแต่ได้กับได้ รับสิทธิ์ลุ้นรับ ส่วนลดค่าเทอมการศึกษา รวมมูลค่า 500,000 บาท

  12 พ.ย. 63 750
  ชำระค่าเทอมผ่านธ.กรุงศรี มีแต่ได้กับได้ รับสิทธิ์ลุ้นรับส่วนลดค่าเทอมการศึกษา รวมมูลค่า 500,000 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการ และชำระค่าเทอมการศึกษาขั้นต่ำ 5,000 บาท ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รับสิทธิ์ลุ้นรับ ส่วนลดค่าเทอมการศึกษา รวมมูลค่า 500,000 บาท (รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 28 ก.พ. 64
  ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการและช่องทางการชำระ ดังนี้
  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการ และชำระค่าเทอมการศึกษาขั้นต่ำ 5,000 บาท ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  2. ของรางวัล ได้แก่ ส่วนลดค่าเทอมการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
  3. ธนาคารฯ จะรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนนำมาทำการจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.krungsri.com
  5. ธนาคารฯ จะทำการมอบรางวัลส่วนลดค่าเทอมการศึกษาให้แก่ผู้โชคดีผ่านทางมหาวิทยาลัย โดยผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนและสำเนา 1 ชุด ติดต่อแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยที่ผู้โชคดีทำการศึกษา ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่มายืนยันเพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ หรือในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ ธนาคารจะมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแทนผู้โชคดีต่อไป
  6. มหาวิทยาลัยที่ผู้โชคดีได้ทำการศึกษาจะดำเนินการนำส่วนลดค่าเทอมการศึกษามาหักกับค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 ต่อเมื่อผู้โชคดีได้ทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาดังกล่าวเท่านั้น
  7. สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 เท่านั้น
  8. ผู้โชคดีมีหน้าที่ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร
  9. ของรางวัลไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสด
  10. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินรายการ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และรายละเอียดอื่นใดของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของธนาคารตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ 
  12. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  13. รายการชิงรางวัลได้รับอนุญาตจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี กรมการปกครองใบอนุญาตเลขที่ 741/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ www.krungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ