• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • LINE BK เปย์ยกกล่อง แค่สมัครและโอนเงินด้วย LINE BK ลุ้นรับรางวัลถึง 2 ต่อ

  10 พ.ย. 63 2,096
  LINE BK เปย์ยกกล่อง แค่สมัครและโอนเงินด้วย LINE BK ลุ้นรับรางวัลถึง 2 ต่อ
  LINE BK เปย์ยกกล่อง แค่สมัครและโอนเงินด้วย LINE BK ลุ้นรับรางวัลถึง 2 ต่อ
  ต่อที่ 1 ลุ้นรับกล่องของขวัญได้ทุกสัปดาห์ มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท ต่อสัปดาห์ (วันนี้ - 3 มกราคม 2564)
  ต่อที่ 2 แจกต่อ สร้อยข้อมือเพชร LINE Friends อีก 32 รางวัล มูลค่า 7,900 บาท ต่อรางวัล (วันนี้ - 15 มกราคม 2564)
  เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ต่อที่ 1
   1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าธนาคารที่เปิดบัญชีผ่านช่องทาง LINE BK เท่านั้น

   2. ผู้มีสิทธิลุ้นรับรางวัลจะต้องโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ ในระหว่าง วันที่ 9 พ.ย. 63 - 3 ม.ค. 64 เพื่อรับสิทธิลุ้นรับกล่องของขวัญ สูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)

   3. รางวัลที่ธนาคารกำหนดเป็นกล่องของขวัญสินค้า LINE Friends โดยกำหนดจำนวนผู้ชนะรางวัล 500 คนต่อสัปดาห์ 4,000 คนตลอดรายการส่งเสริมการขาย มูลค่ารางวัลกล่องละ 6,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

   4. กำหนดจับรางวัล ณ ธนาคารกสิกรไทยฯ สาขาแจ้งวัฒนะ เวลา 10.00 น. จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้
    ครั้งที่ 1) วันที่ 17 พ.ย. 2563
    ครั้งที่ 2) วันที่ 24 พ.ย. 2563
    ครั้งที่ 3) วันที่ 1 ธ.ค. 2563
    ครั้งที่ 4) วันที่ 8 ธ.ค. 2563
    ครั้งที่ 5) วันที่ 15 ธ.ค. 2563
    ครั้งที่ 6) วันที่ 22 ธ.ค. 2563 
    ครั้งที่ 7) วันที่ 29 ธ.ค. 2563 
    ครั้งที่ 8) วันที่ 5 ม.ค. 2564 

   5. ธนาคารฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้
    ครั้งที่ 1) วันที่ 18 พ.ย. 2563
    ครั้งที่ 2) วันที่ 25 พ.ย. 2563
    ครั้งที่ 3) วันที่ 2 ธ.ค. 2563
    ครั้งที่ 4) วันที่ 9 ธ.ค. 2563
    ครั้งที่ 5) วันที่ 16 ธ.ค. 2563
    ครั้งที่ 6) วันที่ 23 ธ.ค. 2563 
    ครั้งที่ 7) วันที่ 30 ธ.ค. 2563
    ครั้งที่ 8) วันที่ 6 ม.ค. 2563
    ผ่าน LINE BK Official Account หรือ Facebook Page: LINE BK (@linebkth) หรือ www.linebk.com/th/promotions/detail/lucky-box/ โดยจะมีตัวแทนจากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด จะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันการรับรางวัล และ/หรือ จะต้องสามารถติดต่อได้ และ/หรือจะต้องทำตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันประกาศรายชื่อ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์จากการรับรางวัล ธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป 

   6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544 และ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลโดยการส่งสำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อมว่า ใช้เพื่อรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยฯ เท่านั้น ผ่านทางอีเมล และ/หรือ ช่องทางที่ตัวแทนของธนาคารฯ แจ้ง พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทฯ ทำการจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่รางวัลที่ได้รับถูกตีกลับ ไม่ว่าในกรณีใดก็ได้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลที่ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

   7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝาก LINE BK ที่มีสถานะปกติ และไม่มีการยกเลิกบัญชีก่อนได้รับรางวัลเท่านั้น และขอยกเว้นสิทธิ์อันเกิดจากธุรกรรมผิดประเภท/ผิดปกติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย

   8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์จับรายชื่อสำรองในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิ์ หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

   9. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

   10. พนักงานในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย บุคคลในครอบครัวของพนักงานในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
   เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ต่อที่ 2
   1. ผู้ร่วมลุ้นรับรางวัลต่อที่ 2 ต้องเป็นผู้ได้รับรางวัล Lucky Box ในต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น

   2. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องโพสต์รูปกล่องของขวัญและของในกล่องในระหว่าง วันที่ 9 พ.ย. 63 - 15 ม.ค. 64 ก่อนเวลา 18:00 น. ผ่าน Facebook โดยตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมเขียน แฮชแท็ค #LINEBK เปย์ยกกล่อง #แค่โอนใน LINE ก็ลุ้นได้ #ชื่อธีมกล่องของขวัญที่คุณได้รับ

   3. ผู้ได้รับยอดไลค์สูงสุด 16 ลำดับแรกของแต่ละรอบ จะได้รับรางวัลต่อที่ 2 "สร้อยข้อมือเพชร LINE Friends" มูลค่ารางวัลละ 7900 บาท โดยมีรอบคัดเลือก 2 รอบคือ 

   4. รอบที่ 1 ตัดผลวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 18:00 น. และ ประกาศรางวัลวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทาง LINE BK Official Account หรือ Facebook Page: LINE BK (@linebkth) หรือ www.linebk.com 

   5. รอบที่ 2 ตัดผลวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 18:00 น. และ ประกาศรางวัลวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง LINE BK Official Account หรือ Facebook Page: LINE BK (@linebkth) หรือ www.linebk.com 

   6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศตามที่ได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ (หากยืนยันแล้ว ผู้มีสิทธิไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่รับของรางวัลได้)
   หมายเหตุ
   • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าร่วม หรือรางวัล และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับของรางวัล และ/หรือสิทธิในการได้รับรางวัล และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ธนาคารฯ ไม่ขอรับผิดชอบในกรณีรางวัลใดๆ ชำรุดบกพร่อง เสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE BK Official Account หรือ Call Center โทร. 02-055-5555

   ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ