• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลูกค้า ME by TMB ซื้อประกัน ME SURE วันนี้! รับสิทธิพิเศษรวมสูงสุด 7,500 บาทต่อกรมธรรม์*

  7 ต.ค. 63 446
  ลูกค้า ME by TMB ซื้อประกัน ME SURE วันนี้! รับสิทธิพิเศษรวมสูงสุด 7,500 บาทต่อกรมธรรม์*
  เริ่มออมก่อน เห็นเงินก้อนได้เร็วกว่า สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาทต่อกรมธรรม์ และ Central e-voucher มูลค่า 500 บาทต่อกรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติ โดยมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี และ/หรือจนถึงวันที่ได้รับ e-voucher 
  ค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก เงินคืน/กรมธรรม์
   25,000 - 49,000 บาท 1,000 บาท 
   50,000 - 74,000 บาท 3,000 บาท 
   75,000 - 99,000 บาท 5,000 บาท 
   100,000 บาท 7,000 บาท 
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 7,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น (วันที่ 31 มกราคม 2564) โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • เงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
  • ธนาคารฯ จะจัดส่ง Central e-voucher มูลค่า 500 บาท ให้กับลูกค้าหลังจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น (ในวันที่ 31 มกราคม 2564) โดยจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีประกัน ME SURE อยู่ จนถึงวันที่ได้รับ e-voucher และสามารถนำโค้ดไปใช้งานได้ภายในวันที่กำหนดในข้อความ SMS ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อรับ e-voucher แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือออก e-voucher ให้ใหม่ได้ กรณีได้รับ SMS แล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโปรโมชั่น และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  ตัวอย่างเบี้ยประกัน และผลประโยชน์ที่ได้รับ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
  หมายเหตุ : ประกัน ME SURE เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ Speed Savings 10/5 โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ME by TMB โทร. 02-502-0000 

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ