• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย วันนี้ !! รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี*

  21 ก.ค. 63 4,107
  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย วันนี้!! รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี*
  เปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย วันนี้!! รับดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี* เมื่อมียอดฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
  วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) 
  ไม่เกิน 10,000 (A) 0.20%
  ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 (B) 2.00%
  ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 (C) 1.00%
  ส่วนที่เกิน 100,000 (D) 0.20%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.20%, (B) = 0.20% - 1.64%, (C) = 1.32% - 1.64%, (D) = 0.20% - 1.32%
  หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
  อัตราดอกเบี้ยข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดของธนาคาร)
  เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก
  1. เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี เท่านั้น
  2. สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  3. เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
   3.1 กรณีเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีเงินฝากหรือบัตรเดบิตกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แล้ว
   3.2 กรณีเปิดบัญชีผ่านสาขา สามารถเปิดได้ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
  4. เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  5. สามารถใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
  6. บัญชีนี้สามารถผูกกับบัตรเดบิต ชิลดี เพื่อการชำระสินค้าหรือกดเงินสดจากเอทีเอ็ม
  7. ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นบัญชีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  8. คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได (Split Rate)
  9. *ผลิตภัณฑ์ "เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย" เปลี่ยนชื่อเป็น "เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย" ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  10. ผลิตภัณฑ์ "บัตรเดบิต Digital Savings" เปลี่ยนชื่อเป็น "บัตรเดบิต ชิลดี" ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  11. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป *อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดของธนาคาร
  12. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือโทร. 02-626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ