• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ต่อเวลาความอร่อย รับส่วนลด Grabfood สูงสุด 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย*

  16 มิ.ย. 63 1,737
  รับส่วนลด Grabfood สูงสุด 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย*
  ต่อเวลาความอร่อย รับส่วนลด Grabfood สูงสุด 100 บาท เมื่อเปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัคร บัตรเดบิต Digital Savings และลงทะเบียนเข้าใช้แอปฯ CIMB THAI Digital Banking รับส่วนลด Grabfood สูงสุด 100 บาท
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย :
  วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) 
  ไม่เกิน 10,000 (A) 0.30%
  ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 (B) 2.00%
  ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 (C) 1.00%
  ส่วนที่เกิน 100,000 (D) 0.30%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.30%, (B) = 0.30% - 1.66%, (C) = 1.33% - 1.66%, (D) = 0.30% - 1.33%
  หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
  กลุ่มที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking รับส่วนลด Grabfood มูลค่า 50 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัครบัตรเดบิต Digital Savings
  1. เฉพาะลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ที่มีแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สมัครผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 รับส่วนลด Grabfood มูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
   - เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัครบัตรเดบิต Digital Savings
   - และ มียอดเงิน ณ สิ้นวันในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ขั้นต่ำ 500 บาท

  2. ลูกค้าต้องมีแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ก่อน และต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย และบัตรเดบิต Digital Savings จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัครบัตรเดบิต Digital Savings และมียอดเงิน ณ สิ้นวันในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ขั้นต่ำ 500 บาท ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย จึงจะได้รับของกำนัล

  3. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

  4. ผู้ใช้บริการที่เข้าตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับ Code ส่วนลด Grabfood มูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ผ่านทางข้อความ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ หลังเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย โดยสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ผ่านแอปฯ Grab
  เงื่อนไขการใช้ Code ส่วนลด Grabfood มูลค่า 50 บาท
  1. รับส่วนลด Grabfood มูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อเซลล์สลิป โดยลูกค้าต้องระบุโค้ดที่ได้รับผ่านทางข้อความ ก่อนการสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ Grabfood ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีบริการ Grabfood เท่านั้น

  2. ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด : 13 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

  กลุ่มที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking มาก่อน รับส่วนลด Grabfood มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัครบัตรเดบิต Digital Savings และลงทะเบียนเข้าใช้แอปฯ CIMB THAI Digital Banking
  1. เฉพาะลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ที่สมัครผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 รับส่วนลด Grabfood มูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
   - เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัครบัตรเดบิต Digital Savings
   - ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
   - และ มียอดเงิน ณ สิ้นวันในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ขั้นต่ำ 500 บาท

  2. ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย และไม่เคยสมัครใช้บริการตามข้อ 1 ข้างต้น จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัครบัตรเดบิต Digital Savings / ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และต้องมียอดเงิน ณ สิ้นวันในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ขั้นต่ำ 500 บาท ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย จึงจะได้รับของกำนัล

  3. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

  4. ผู้ใช้บริการที่เข้าตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับ Code ส่วนลด Grabfood มูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ผ่านทางข้อความ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ หลังเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย โดยสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ผ่านแอปฯ Grab
  เงื่อนไขการใช้ Code ส่วนลด Grabfood มูลค่า 100 บาท
  1. รับส่วนลด Grabfood มูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อเซลล์สลิป โดยลูกค้าต้องระบุโค้ด ที่ได้รับผ่านทางข้อความ ก่อนการสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ Grabfood ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีบริการ Grabfood เท่านั้น

  2. ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด : 13 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม
  1. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย / บัตรเดบิต Digital Savings / แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และมียอดเงิน ณ สิ้นวันในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ขั้นต่ำ 500 บาท จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับของกำนัลนั้นๆ ทันที

  2. ผลตอบแทนจากส่วนลด Grabfood มูลค่า 50 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5% ต่อปี และ ส่วนลด Grabfood มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)

  3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

  5. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Grab Thailand ที่ 02-021-2500
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ