• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิด 2 บัญชี มีแต่ได้ บัญชียูโอบี สแตช และบัญชี ยูโอบี ชีเคียวร์ จากธนาคารยูโอบี

  16 มี.ค. 63 793
  เปิด 2 บัญชี มีแต่ได้ บัญชียูโอบี สแตช และบัญชี ยูโอบี ชีเคียวร์ จากธนาคารยูโอบี
  เปิด 2 บัญชี มีแต่ได้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี สแตช (UOB STASH) และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure) เพียงเปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท/บัญชี ลูกค้าจะได้รับแก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 ชิ้น และ เชตปากกา Paul Frank มูลค่า 390 บาท จำนวน 1 ชุด ในวันที่เปิดบัญชี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ระหว่างวันที่ 16 - 31 มี.ค. 63
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH) ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงิน กับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  • รับดอกเบี้ยโบนัส เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่แล้ว
  • ทันใจ รับดอกเบี้ยรายเดือน
  • คล่องตัว ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สะดวกสบาย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure) เปิดบัญชีพร้อมรับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 2,000,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
  • คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา 15 ปีขึ้นไป
  2. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี สแตช และ ยูโอบี ซีเคียวร์ พร้อมกัน โดยเปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท/บัญชี ระหว่างวันที่ 16 - 31 มี.ค. 63 ลูกค้าจะได้รับ แก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 ชิ้น และ เชตปากกา Paul Frank มูลค่า 390 บาท จำนวน 1 ชุด ในวันที่เปิดบัญชี
  3. มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 880 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 20,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  4. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด 2,000 ชุด ทุกสาขารวมกัน จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ (แก้วน้ำ+ปากกา)
  5. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ส.ค. 62
  6. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  8. เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี สแตช และบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.uob.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ