• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Krungthai Bonus Savings ดอกเบี้ยโตไว รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี*

  2 ม.ค. 63 2,941
  บัญชีเงินฝาก Krungthai Bonus Savings ดอกเบี้ยโตไว รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี*
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Bonus Savings บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฝากที่เพิ่มขึ้น โดยมีระยะเวลาการฝากรวม 789 วัน และสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  อัตราดอกเบี้ย
  ระยะเวลาฝากจริง (วัน) อัตราดอกเบี้ย
  สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป
  (% ต่อปี)
  อัตราดอกเบี้ย
  สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือน
  ผ่านบัญชีธนาคาร (Payroll)
  (% ต่อปี) 
  ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 1-29 วัน  0.50 0.50 
  ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 30-179 วัน  1.00 1.00 
  ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 180-699 วัน  1.40 1.40 
  ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 700-789 วัน  1.80 2.00 
  *อัตราดอกเบี้ยมีผลตั้งแต่ 9 - 31 ธันวาคม 2562 
  เงื่อนไขการรับฝาก
  1. ระยะเวลาฝากสูงสุด 789 วัน
  2. เปิดบัญชีได้สูงสุด 1 บัญชี/ท่าน และนำฝากได้เพียง 1 รายการ ตลอดระยะเวลาการฝาก
  3. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับยอดเงินฝาก Krungthai Bonus Savings (ระยะเวลาฝาก 799 วัน) ที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก (ถ้ามี) ณ วันนำฝาก สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  4. กรณีปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ณ วันที่ปิดบัญชี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
  5. กรณีการถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่ถอนตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร แต่จะทำการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินดังกล่าวในวันครบกำหนดระยะเวลาฝากรวมกับดอกเบี้ยของเงินส่วนที่เหลือ
  6. เมื่อครบกำหนดฝากธนาคารจะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  7. หากลูกค้ามีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไป ตามประกาศของธนาคาร
  8. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  9. รับฝากตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ