• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จะกสิกรไทย หรือ ออมสิน กดตู้ไหนก็ฟรีค่าธรรมเนียม

  8 พ.ย. 62 1,815
  จะกสิกรไทย หรือ ออมสิน กดตู้ไหนก็ฟรีค่าธรรมเนียม
  จะกสิกรไทย หรือ ออมสิน กดตู้ไหนก็ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้บริการผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารออมสิน ในจังหวัด สกลนคร นครพนม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  ประเภทรายการ เงื่อนไขพื้นที่ อัตราค่าธรรมเนียมเดิม อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  (8 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63)
  • ถอนเงิน 
  • สอบถามยอด 
  • โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร
  บัญชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดข้างต้น และอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน
  • 4 รายการแรกภายในเดือนเดียวกันไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกันรายการละ 10 บาท ทุกรายการ
  • (ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
  ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  (ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
  • ถอนเงิน
  บัญชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดข้างต้น แต่อยู่ข้ามเขตคนละจังหวัดกัน
  • รายการละ 20 บาท
  • ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกันเพิ่มรายการละ 10 บาท ทุกรายการ
  • (ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
  รายการละ 15 บาท
  (ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
  ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
  เงื่อนไข
  1. สำหรับการใช้บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย ใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสิน ในพื้นที่ 5 จังหวัด สกลนคร นครพนม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  3. *ธนาคารออมสินจะทำการคืนค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บให้กับลูกค้าในวันถัดไป
  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 หรือ gsb Call Center โทร.1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ