• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำกับ LH Bank รับของสมนาคุณ 2 ต่อ

  3 ก.ย. 62 3,131
  โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำกับ LH Bank รับของสมนาคุณ 2 ต่อ
  โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิด บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.65% ต่อปี ให้อิสระเบิกถอน...รับดอกเบี้ยที่สูงกว่า 
  แคมเปญนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยถือครองผลิตภัณฑ์ใดๆ ของธนาคารมาก่อน จะได้รับสิทธิในการรับของกำนัลจากธนาคาร 2 ต่อ ดังนี้ 
  สิทธิรับของกำนัล ต่อที่ 1 : เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำยอดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  • ได้สิทธิรับร่ม We are Family มูลค่า 250 บาท
  • สามารถรับของกำนัล ณ จุดขาย ทันที
  • มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัลร่ม We are Family มูลค่า 250 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 10,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  สิทธิรับของกำนัล ต่อที่ 2 : เมื่อลูกค้าสามารถรักษายอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตามแคมเปญ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
  • ได้สิทธิรับปากกาประดับคริสตัล Swarovski มูลค่า 2,290 บาท
  • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลไปยังลูกค้าเมื่อครบเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับแต่ลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าว
  • มูลค่าของกำนัลราคาตลาด ณ วันที่ 3 ก.ย. 62 เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัลปากกาประดับคริสตัล Swarovski มูลค่า 2,290 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  ระยะเวลาของแคมเปญ : ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562
  เงื่อนไขของกำนัล
  1. ลูกค้า 1 ท่านได้รับสิทธิ์รับของกำนัล 1 สิทธิ ต่อ 1 ของกำนัล หรือจนกว่าของจะหมดหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากทางธนาคาร
  2. ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของกำนัลตามดุลพินิจของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 หรือ 1327

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ